Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/21977/629/30-3-2006 - ΦΕΚ 476/Β/17-4-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λίθινου τοξωτού γεφυριού Κορομηλιάς στο Δήμο Αγίας Τριάδος Ν. Καστοριάς.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. Ι.β, του ν. 3028/2002, το λίθινο τοξωτό γεφύρι Κορομηλιάς στο Δήμο Αγίας Τριάδος Ν. Καστορι- άς, διότι ενσωμάτωνα την τεχνογνωσία της εποχής του 19ου αιώνα, είναι μάρτυρας της τεχνικής παράδοσης που βασίζεται στην κατασκευή γεφυριών με χρήση τόξων και η θέση του υποδουλώνει την οργάνωση της περιοχής που επέβαλε την κατασκευή του και των ξεχασμένων πλέον δρόμων και λειτουργιών (εμπορικές ανταλλαγές, μετανάστευση, μετακίνηση στρατευμάτων), είναι συνδεδεμένο με τις ιστορικές μνήμες της περιοχής και είναι κατασκευή που συγκεντρώνει ιδιαίτερα αξιόλογα στοιχεία αρχιτεκτονικής και μορφολογικής σημασίας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το λίθινο τοξωτό γεφύρι Κορομηλιάς στο Δήμο Αγίας Τριάδος Ν. Καστοριάς.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Κορομηλέας
Κορομηλέα
Γέφυρες