Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/59155/2820/28-6-2007 - ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/16-7-2007
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση της υπ? αριθμ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/90804/4215/16.3.2007 ΥΑ (115/ΑΑΠΘ/28.3.2007 ΦΕΚ) «Έγκριση θεσμοθέτησης Ζώνης Προστασίας Α΄ του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας, Δ.Δ. Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων
Κείμενο
Συμπληρώνουμε την υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/90804/4215/16.3.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 115/ΑΑΠΘ/28.3.2007), που αφορά στον καθορισμό των ορίων της Ζώνης Προστασίας Α΄ του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας, Δ.Δ. Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων, με τον κάτωθι Πίνακα Συντεταγμένων, ο οποίος εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκε και αντικαθιστούμε:

α) την λέξη «οδικό» στην παράγραφο A3 με την λέξη «δασικό».
β) την λέξη «ποιμενοστάσια» στην παράγραφο Β1 με την λέξη «ποιμνιοστάσια».

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ Α΄ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Κ.Φ.Χ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:100.00


φ=39.45΄ λ=2.45

Α -4760.00 -12235.00
Β -4220.00 -12845.00
Γ -4070.00 -13665.00
Γ1 -4210.00 -13775.00
Δ -3980.00 -13926.00
Ε -3940.00 -13832.00
Ζ -3790.00 -13815.00
Η -3618.00 -14175.68
Θ -3710.00 -14385.68
Ι -3978.00 -14352.68
Κ -3944.00 -15957.18
Λ -4200.45 -16797.90
Μ -4701.70 -16889,20
Ν -4760.00 -16552.18
Ξ -5024.16 -15232.55
Ο -5224.73 -14983.32
Π -5198.72 -14339.13
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Καστρίτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Καστρίτσης
Καστρίτσα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις