Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/30108/2613/13-6-2007 - ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/2-7-2007
Τίτλος ΦΕΚ Αναοριοθέτηση του Αρχαιολογικού Χώρου Ρούγας Παλιάμπελων, Δήμου Ανακτορίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Κείμενο
Σε συνέχεια της υπ? αριθμ. 4 του προοιμίου υπουργικής αποφάσεως εγκρίνουμε την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ρούγας Παλιαμπέλων, Δήμου Ανακτορίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται με τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 67, 49, 1 τα οποία αντιστοιχούν σε πίνακα συντεταγμένων.Πίνακας συντεταγμένων σε EΓΣA '87 της προς κήρυξη περιοχής Pούγας Παλιαμπέλων:

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ ΦΥΛΛΟ
1 239216.620 4312473.846 5157/6
2 238728.276 4312462.888 5157/6
3 238544.719 4312554.666 5157/6
4 238371.435 4312461.518 5157/6
5 238342.947 4312335.918 5157/8
6 238218.493 4312331.675 5157/8
7 238065.281 4312264.262 5157/8
8 238039.825 4312032.796 5157/8
9 237856.443 4311832.913 5157/8
10 237576.891 4311563.533 5157/8
11 237376.538 4311595.790 5157/8
12 237192.685 4311606.633 5157/8
13 237019.674 4311690.074 5157/8
14 236831.578 4311523.192 5157/8
15 236854.678 4311421.837 5157/8
16 236785.379 4311201.684 5157/8
17 236836.764 4310927.789 5157/8
18 236957.918 4310876.876 5157/8
19 237162.514 4310642.109 5157/8
20 237278.012 4310520.955 5157/8
21 237442.537 4310500.684 5157/8
22 237756.973 4310475.227 5157/8
23 238045.953 4310592.611 5157/8
24 238165.222 4310823.606 5157/8
25 238355.675 4310911.761 5157/8
26 238481.073 4310761.850 5157/8
27 238603.170 4310850.005 5157/8
28 238690.383 4310670.395 5157/8
29 238944.949 4310721.308 5157/8
30 239031.219 4310550.183 5157/8
31 239201.872 4310608.168 5157/8
32 239234.872 4310537.926 5157/8
33 239365.926 4310539.340 5157/8
34 239642.649 4310499.741 5157/8
35 239637.935 4310769.864 5157/8
36 239821.317 4310633.624 5157/8
37 239880.716 4310696.794 5157/8
38 240297.450 4310598.268 5157/8
39 240357.320 4310533.683 5157/8
40 240472.346 4310584.597 5157/8
41 240494.032 4310862.733 5157/8
42 240668.928 4310890.547 5157/8
43 240652.899 4311202.155 5157/8
44 240610.944 4311247.883 5157/8
45 240615.658 4311565.148 5157/8
46 240579.359 4311915.884 5157/8
47 240552.959 4312327.904 5157/6
48 240529.859 4312495.258 5157/6
67 240105.097 4312358.848 5157/6
49 239234.817 4312433.141 5157/6
1 239216.620 4312473.846 5157/6
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-12-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ηράκλειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Παλιαμπέλων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα