Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/14177/378/24-4-2007 - ΦΕΚ 188/ΑΑΠ/11-5-2007
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείων: α. του πέτρινου γεφυριού «Παλιουρής» στο Δ.Δ. Παλιουρής και β. του πέτρινου γεφυριού στη θέση Πηγές Κεφαλή στο Δ.Δ. Λευκοθέας, που ανήκουν στο Δήμο Ευρυμενών, Νομού Ιωαννίνων και είναι κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 .β του ν. 3028/2002:
Α) Tο πέτρινο γεφύρι «Παλιουρής» στο Δ.Δ. Παλιουρής του Δήμου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο χάρτη και το σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής, τεχνικής στην κατασκευή των γεφυριών και ιστορικής μαρτυρίας όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης της περιοχής και Β) Tο πέτρινο γεφύρι στη θέση Πηγές Κεφαλή στο Δ.Δ. Λευκοθέας του Δήμου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο χάρτη και το σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ηπειρωτικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, τεχνικής στην κατασκευή των γεφυριών και ιστορικής μαρτυρίας όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πέτρινο γεφύρι «Παλιουρής» στο Δ.Δ. Παλιουρής του Δήμου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Παλιούρης
Παλιουρή
Γέφυρες
Πέτρινο γεφύρι στη θέση Πηγές Κεφαλή στο Δ.Δ. Λευκοθέας του Δήμου Ευρυμενών Ν. Ιωαννίνων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Λευκοθέας
Λευκοθέα
Γέφυρες