Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36846/1713/23-4-2007 - ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/9-5-2007
Τίτλος ΦΕΚ Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου, Δήμου Αρκαδίου Nομού Ρεθύμνης.
Κείμενο
Σε συνέχεια της υπ? αριθμ. 4 του προοιμίου υπουργικής απόφασης, οριοθετούμε με σημεία και συντεταγμένες τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους που αναφέρονται σε αυτή και συμπληρωματικά κηρύσσουμε τον λόφο Σινάνη, ανατολικά του λόφου Βίγλα Πρίνου με βάση τα νέα δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3028/2002.
Ως εκ τούτου, τα όρια του αρχαιολογικού χώρου Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου ορίζονται από τα σημεία 1.2.3.4.5,6........ 70.71.72.73, σύμφωνα και με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο επίσης πίνακα συντεταγμένων. Ειδικότερα, ως βόρειο όριο ορίζεται η ακτογραμμή από το σημείο 1 έως το σημείο 73, ως δυτικό όριο το όριο του οικισμού Σταυρωμένου (σημεία 1, 2 έως 8) και στη συνέχεια η γραμμή από το σημείο 8 έως το σημείο 23 που καταλήγει στην κύρια δημοτική οδό Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου, ως νότιο όριο η γραμμή από το σημείο 23 έως το σημείο 38, η οποία συμπίπτει στο μεγαλύτερο τμήμα της με αγροτική οδό νότια του λόφου των Τσικουριανών, στα νοτιοανατολικά το όριο είναι ο Αρκαδιανός ποταμός από το σημείο 39 έως το σημείο 44 και στη συνέχεια ακολουθεί αγροτική οδός (σημείο 44), η οποία οδηγεί στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και καταλήγει στην παλαιά εθνική οδό Ρεθύμνου - Ηρακλείου (σημείο 49). Μετά από το σημείο 50 ακολουθεί την υψομετρική καμπύλη και την αγροτική οδό νότια των λόφων Βίγλα και Σινάνη έως το σημείο 60, ενώ τέλος ως ανατολικό όριο ορίζεται το ρέμα που ξεκινάει από το λόφο Σινάνη, από το σημείο 61 και καταλήγει στη θάλασσα στο σημείο 73, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού ορίου του οικισμού Σταυρωμένου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Σταυρωμένου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου
Σταυρωμένος
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα