Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/4443/103/14-3-2007 - ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/26-4-2007
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Αετορράχης, Δήμου Κατσανοχωρίων Ν. Ιωαννίνων
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του ν. 3028/2002, το κέλυφος του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου, στο Δ.Δ. Αετορράχης, Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου του τέλους του 19ου αιώνα σ? αυτήν την ορεινή γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου και είναι συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική ιστορία του οικισμού και τις μνήμες των κατοίκων του.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κέλυφος του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ.Αετορράχης, Δήμου Κατσανοχωρίων Ν. Ιωαννίνων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Αετορράχης
Αετορράχη
Αστικά Κτίρια