Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/24328/1152/14-3-2007 - ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/28-3-2007
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση συμπληρωματικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πασσαρώνος, Δ.Δ. Μεγάλου Γαρδικίου, Δήμου Πασσαρώνος, Νομού Ιωαννίνων (Κατόπιν αυτοψίας επιτροπής)
Κείμενο
Σε συνέχεια της υπ? αριθμ. 15794/19.12.1961 (ΦΕΚ 35/Β΄/2.2.1962) υπουργικής απόφασης, με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος Γαρδικίου,ο οποίος ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Πασσαρώνα,οριοθετούμε τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο σύμφωνα με τον συνημμένο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ., κλ.1: 5.000 και ορίζουμε αυτόν με φυσικά όρια και με ενιαία γραμμή που ενώνει τα σημεία 1-2-3-4.5.6-7-8-9-1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες
αναγράφονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Στον αρχαιολογικό χώρο συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μνημεία: Ακρόπολη Πασσαρώνος (θέση Καστρί):
Λείψανα ακροπόλεως και κτιρίων της αρχαίας Πασσαρώνος στον λόφο Μεγάλου Γαρδικίου και στη θέση Γορίτσα: Τάφες Ρωμαϊκών χρόνων στα δυτικά πρανή του λόφου Μεγάλου Γαρδικίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

1. Συμβολή κοινοτικού δρόμου Ελεούσας - Γαρδικιού με δρόμο από Γαρδικόπουλο προς Γαρδίκι.
2. ΝΑ γωνία αγροτεμάχιο 52 διανομής Γαρδικόπουλου 1930.
3. Σημείο απόληξης αγροτικού δρόμου που περνάει μεταξύ των αγροτεμαχίων 44 - 46 και 57 - 58 διανομής Γαρδικόπουλου 1930, στο όριο του αγροκτήματος με το αγρόκτημα Ζέλοβας.
4. Σημείο τομής κοινού ορίου αγροκτημάτων Γαρδικόπουλου - Ζέλοβας με δρόμο προς ΒΙ.ΠΕ.
5. Σημείο τομής αγροτικού δρόμου με όριο ΒΙ.ΠΕ.
6. Σημείο θλάσης ορίου ΒΙ.ΠΕ.
7. Σημείο θλάσης ορίου οικισμού Μεγάλου Γαρδικιού και συμβολής του με ρέμα.
8. Σημείο θλάσης ορίου οικισμού βόρεια του αγροτεμαχίου 531 διανομής Μεγάλου Γαρδικιού 1930.
9. Σημείο επαφής κοινοτικού δρόμου Ελεούσας - Γαρδικιού με ρέμα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ φ = 39° 45΄ λ=-2° 45΄
Χ Ψ
1. -17090 -3756
2. -16283 -4733,1
3. -16508,3 -4878,7


Χ Ψ
4. -17229,1 -5442,7
5. -17912 -5204
6. -18378 -4533
7 -18288,9 -4321,2
8. -17953,3 -4045,9
9. -17763 -3875


σημ. Οι τιμές των σημείων 1, 5, 6 και 9 προέκυψαν από ψηφιοποίηση από τον χάρτη της Γ.Υ.Σ.
Οι τιμές των σημείων 2,3,4,7,8 προέκυψαν από μετατροπή των ψηφιοποιημένων, από τα φύλα του Υπουργείου Γεωργίας, σημείων των διανομών, σε τιμές Γ.Υ.Σ.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη (Πασσαρώνα)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Μεγάλου Γαρδικίου
Μέγα Γαρδίκιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις