Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/8202/208/14-3-2007 - ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/28-3-2007
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Δημοκρατίας 9, στην Έδεσσα, φερομένης ιδιοκτησίας Χρ. Γέσιου
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτήριο επί της οδού Δημοκρατίας 9, στην Έδεσσα, φερομένης ιδιοκτησίας Χρήστου Γέσιου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.γ του ν. 3028/2002, διότι είναι κτήριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας, αντιπροσωπευτικό δείγμα του μοντέρνου κινήματος του μεσοπολέμου και από τα ελάχιστα που σώζονται σήμερα στην πόλη της Έδεσσας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο επί της οδού Δημοκρατίας 9, στην Έδεσσα, φερομένης ιδιοκτησίας Χρήστου Γέσιου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια