Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 21-2-1947 - ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων Μεσαιωνικών τινών μνημείων της πόλεως Ηρακλείου - Κρήτης.
Κείμενο
Κηρύσσομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι μεσαιωνικά μνημεία της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης.
1. Τον Άγιον Πέτρον (Μονή Δομινικανών).
2. Σαν Σαλβατόρ (Μονήν Αυγουστινιανών) - Ναός Σωτήρος.
3. Παναγία Σταυροφόρων.
4. Άγιον Ιωάννην (Μονή Φραγκισκανών).
5. Αγίαν Αικατερίνην (Μονή Σιναϊτών).
6. Άγιον Μηνάν και Παντάνασσα (Μικρός Άγιος Μηνάς).
7. Μανωλίτισσαν εις το Ξώπορτο (Αγία Παρασκευή).
8. Άγιον Δημήτριον.
9. Άγιον Ματθαίον (ηρειπωμένον).
10. Άγιον Μάρκον ( Ναός της Μητροπόλεως Ενετίας).
11. Άγιον Ονούφριον.
12. Άγιον Παύλον (Μονή των Σερβιτών).
13. Αγίαν Αναστασίαν.
14. Άγιον Γεώργιον Δωριανόν (Άγιος Ιωάννης Αρμενίων).
15. Άγιον Γεώργιον Βενέτικον (Μονή Αυγουστινιανών).
16. Παναγίαν των Αγγέλων.
17. Παναγίαν Θεοσκέπαστην.
18. Άγιον Ανδρόνικον.
19. Φανερωμένην εις το Μαρτινέγκο.
20. Παναγία του Φόρου (Μαντονίνα).
21. Άγιον Ιωάννην Ελεήμονα ή της Βαγιάς.
22. Άγιον Δημήτριον εις Πλατέαν Στράταν.
23. Άγιον Νικόλαον Σωτηριάκην.
24. Άγιον Νικόλαον εις τα Μουρχαταριά (Μικρό Χαμαμάκι).
25. Περίβολος Παναγίας Ακρωτηριανής Μονής (Καπνοκοπτήριον).
26. Άγιον Γεώργιον εις την Βόλταν.
27. Αγίους Αναργύρους.
28. Ναόν Σίμωνος και Ανδρέου των Αποστόλων.
29. Ναόν Αγίου Ιωάννου και Νικολάου των Μαρτζέρων.
30. Οικία Στρατηγού Βερντμίλλερ.
31. Ενετικόν μέγαρον Ιττάρ.
32. Ενετικήν οικίαν Μπαρότσι και Παναγίαν Μπαροτσιανήν.
33. Ενετικήν οικίαν παρά την Ωραίαν Πύλην
34. Κρήνη Μπέμπο και τουρκικόν Σεμπιλχανέ.
35. Άγιον Γεώργιον Γλυκοκαρίδων και Τεκέν Κεϋλανί.
36. Κρήνην Μοροζίνη.
37. Κρήνη Πρίουλι.
38. Κρήνην Φιντίκ Πασά (1691) .
39. Κρήνην Τουρκικήν, οδού Κων/νου Παλαιολόγου.
40. Κρήνη Χάνιαλη.
41. Κρήνη Μελέκ Ιμπραήμ Πασά.
42. Υπογείους δεξαμενάς Αγίου Γεωργίου Πολυστύλου.
43. Υπόγειον δεξαμενήν παρά τον Άγιον Τίτον (Μιστίλογλου).
44. Υφιστάμενα λείψανα ενετικών νεωρίων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ηράκλειο. Αγία Αικατερίνη (Μονή Σιναϊτών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος Γλυκοκαρίδων και Τεκές Κεϋλανί.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ισλαμικά Τεμένη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος Δωριανός (Άγιος Ιωάννης Αρμενίων)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος στη Βόλτα.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Ιωάννης Ελεήμων ή της Βαγιάς
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Ιωάννης. (Μονή Φραγκισκανών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Ματθαίος.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Μηνάς και Παντάνασσα (Μικρός Άγ. Μηνάς)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Νικόλαος στα Μουρχαταριά (Μικρό Χαμαράκι)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Ονούφριος.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Παύλος (Μονή Σερβιτών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Άγιος Πέτρος (Μονή Δομηνικανών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ενετικά Νεώρια.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ηράκλειο. Ενετική οικία Μπαρότσι.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Αστικά Κτίρια
Ηράκλειο. Ενετική οικία.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Αστικά Κτίρια
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίας Αναστασίας.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Ανδρόνικου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Βενέτικου (Μονή Αυγουστινιανών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου εις Πλατέαν Στράταν
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Μάρκου (Ναός της Μητροπόλεως Ενετίας)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Σίμωνος και Ανδρέου Αποστόλων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Κρήνη Μελέκ Ιμπραήμ Πασά.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Κρήνη Μπέμπο.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Κρήνη Πρίουλι.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Κρήνη Φιντίκ Πασά.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Κρήνη Χάνιαλη.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Μανωλίτισσα στο Ξώπορτο (Αγία Παρασκευή)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Οικία Στρατηγού Βερντμίλλερ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Αστικά Κτίρια
Ηράκλειο. Παναγία Θεοσκέπαστη.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Παναγία Σταυροφόρων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Παναγία των Αγγέλων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Περίβολος Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Τουρκική κρήνη στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ηράκλειο. Τουρκικός Σεμπιλχανές.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Ηράκλειο. Υπόγειες δεξαμενές Αγίου Γεωργίου Πολυστύλου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Ηράκλειο. Υπόγειος δεξαμενή Αγίου Τίτου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου και Νικολάου των Μαρτζέρων (Αποχαρακτηρισμός)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Σωτηριάκη. Αποχαρακτηρισμός.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Φανερωμένης στο Μαρτινέγκο (Αποχαρακτηρισμός)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρήνη Μοροζίνη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Μέγαρο Ιττάρ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Παναγία Μπαροτσιανή
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παναγία του Φόρου (Μαντονίνα) (Αποχαρακτηρισμός)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σαν Σαλβατόρ (Μονή Αυγουστινιανών) (Ι. Ναός Σωτήρος)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι