Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/51478/2609/10-7-2009 - ΦΕΚ 409/ΑΑΠ/19-8-2009
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες) εν όψει του Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Θεσπρωτικού Ν. Πρεβέζης.
Κείμενο
Οριοθετούμε προσωρινά τον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες). Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται στο συνημμένο διάγραμμα φύλλου χάρτου ΓΥΣ με τα σημεία 1,2,3...165-1, τα οποία αντιστοιχούν στον επίσης συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.Ο αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» έχει κηρυχθεί με την υπ? αριθμ. 15749/19.12.1961 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 35/Β/2.2.1962). Στην εν λόγω κήρυξη εκτός από τον αρχαίο οχυρωμένο οικισμό, τον ταυτιζόμενο από την έρευνα με τις Βατίες, συμπεριλαμβάνεται το σύνολο της αρχαίας νεκρόπολης από τα λείψανα του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης. Ο αρχαίος οχυρωμένος οικισμός περιβάλλεται από πολυγωνικό τείχος 1499 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό του, που πιθανότατα διέθετε και ακρόπολη, σώζονται λείψανα ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων. Επιπλέον στα δυτικά περιλαμβάνονται τα λείψανα κτιρίου της Ελληνιστικής περιόδου, η θέση εντοπισμού λιθοσωρών της Προϊστορικής και τάφων της Βυζαντινής περιόδου, ο Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας (κηρυγμένος με την υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/37463/1100/30.6.2008 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 702/Β/19.8.1997), τα κτίρια της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (κηρυγμένα με την υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/35146/1035/30.6.1997 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 693/Β/19.8.1997) καθώς και αποθήκη καλαμποκιού του 19ου αιώνα.Επισημαίνεται ότι με βάση το επιστημονικό και διερευνητικό έργο των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ (ΛΓ΄ ΕΠΚΑ, 18η ΕΒΑ) ενδέχεται μελλοντικά να εντοπιστούν ύστερα από έρευνα πεδίου και νέοι αρχαιολογικοί χώροι ή να επεκταθούν οι ήδη υφιστάμενοι.Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ι. Έργα υποδομής

Α. Αντλιοστάσιο Πριάλας
Β. Παλαιά δεξαμενή Θεσπρωτικού
Γ.Δεξαμενές αρδευτικού Μπόιδας-Μαυρής

ΙΙ. Υφιστάμενα κτίρια

1. Παράνομο Ποιμνιοστάσιο
2. Παράνομο Ποιμνιοστάσιο
3. Παράνομο Ποιμνιοστάσιο
4. Πτηνοτροφείο Ξώνα
5. Υφιστάμενα κτίρια χωρίς άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
6. Μονάδα εκτροφής στρουθοκαμήλων Κιτσαντά
7. Υφιστάμενα κτίρια χωρίς άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
8. Υφιστάμενα κτίρια χωρίς άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
9. Υφιστάμενα κτίρια χωρίς άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
10. Υφιστάμενα κτίρια χωρίς άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
11. Σταυλικές εγκαταστάσεις Τσεκούρας
12. Χοιροτροφική μονάδα ΚώτσηΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΑΣΤΡΙ ΡΙΖΟΒ.)
ΕΓΣΑ ΄87 ΗΑΤΤ
Α/Α
ΣΗΜΕΙΟΥ Χ Ψ Χ Ψ
Α1 223922.928 4347164.040 -14257.7697 -2031.3509
Α2 224074.619 4347237.162 -14108.6960 -1953.2265
Α3 224168.869 4347259.881 -14015.3110 -1927.3743
Α4 224149.473 4347364.626 -14308.1955 -1823.3941
Α5 224695.893 4347557.784 -13498.8487 -1612.1377
Α6 224662.905 4347674.826 -13535.7225 -1496.3292
Α7 225398.276 4347775.392 -12804.5271 -1371.2300
Α8 226434.601 4347788.425 -11769.7681 -1323.4819
Α9 226882.897 4347610.666 -11316.0015 -1486.0254
Α10 227008.147 4347218.988 -11177.7623 -1873.0834
Α11 226991.257 4347195.442 -11193.8451 -1897.1699
Α12 227053.957 4346889.253 -11120.9535 -2200.9276
Α13 226866.072 4346374.601 -11291.3955 -2721.3192
Α14 226642.384 4346338.286 -11513.6212 -2765.0893
Α15 226792.483 4345891.095 -11348.7037 -3206.7684
Α16 225291.241 4345859.548 -12847.2550 -3288.5730
Α17 225300.411 4345807.057 -12836.3367 -33406996
Α18 224707.860 4345930.827 -13432.3849 -3236.9148
Α19 224692.787 4346019.757 -13450.4204 -3148.5869
Α20 224132.641 4946050.301 -14010.9740 -3136.8413
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ : 9483.35 μ
ΕΜΒΑΔΟΝ : 5079770.38 μ
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Θεσπρωτικού

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ριζοβουνίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στη θέση "Γκιμπαϊτάνι- Λυκοβούνι" Θεσπρωτικού
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Θεσπρωτικού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Καστρίου και τα προσκτίσματα στο Ριζοβούνι
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ριζοβουνίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Βοηθητικοί Χώροι
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα ρωμαϊκού υδραγωγείου Νικοπόλεως στη θέση "Βόιδι" Θεσπρωτικού
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Θεσπρωτικού

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ριζοβούνι : Λείψανα ρωμαϊκού υδραγωγείου Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ριζοβουνίου

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις