Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/635/39662/1-8-2000 - ΦΕΚ 1039/Β/23-8-2000
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του μηχανολογικού εξοπλισμού του κυλινδρόμυλου Χ. Ματθαίου και επέκταση της προστασίας στον περιβάλλοντα αύλειο χώρο της διατηρητέας κτιριακής ενότητας, ιδιοκτησίας κληρον. Ματθαίου, στη Νάουσα.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/40700/1991/1-3-84 ΦΕΚ 632/Β/11-9-84)* χαρακτηρισμού του κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, με τον χαρακτηρισμό και του μηχανολογικού του εξοπλισμού διότι αποτελεί αξιόλογο τεκμήριο της τεχνολογικής παράδοσης και της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Νάουσας. Επίσης αποτελεί σημαντικό δείγμα των πρώτων μηχανημάτων αλευροποιΐας, μετά την μετατροπή των παραδοσιακών υδροκίνητων εργαστηρίων σε βιομηχανικές μονάδες.
Τέλος ορίζεται ως ζώνη προστασίας ο αύλειος χώρος του συγκροτήματος (με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ ), για την ανάδειξη και προβολή των κτιρίων από την πλευρά της όχθης του ποταμού της Αραπίτσας και του πεζόδρομου που έχει διαμορφωθεί από το Δήμο Νάουσας."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Πρόκειται για λάθος. Το σωστό είναι: ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/40700/1991/1-8-1984 ΦΕΚ 655/Β/18-9-1984.
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτηριακή Ενότητα (Κατοικία - Μύλος) στην οδό Σωφρονίου 14, ιδ. κληρ. Ματθαίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αστικά Κτίρια