Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/26019/734/14-5-2008 - ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/28-5-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πέτρινου γεφυριού «Πόριαρη» που βρίσκεται στον παραπόταμο του Ευήνου ποταμού Πόριαρη και συνδέει τον Κάμπο Σίμου με το Δημοτικό Διαμέρισμα Στύλιας του Δήμου Πυλήνης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, την πέτρινη γέφυρα «Πόριαρη» που βρίσκεται στον παραπόταμο του Ευήνου ποταμού Πόριαρη και συνδέει τον Κάμπο Σίμου με το Δημοτικό Διαμέρισμα Στύλιας του Δήμου Πυλήνης στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, διότι αποτελεί ενδιαφέρουσα κατασκευή του 19ου αιώνα (1885), χαρακτηριστικό δείγμα των πέτρινων γεφυριών που κατασκευάστηκαν στην περιοχή αυτή, στο πλαίσιο των έργων υποδομής την περίοδο του Χαριλάου Τρικούπη. Το πέτρινο γεφύρι είναι συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων και αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή αυτή.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-07-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πέτρινο γεφύρι «Πόριαρη» που βρίσκεται στον παραπόταμο του Ευήνου ποταμού Πόριαρη και συνδέει τον Κάμπο Σίμου με το Δημοτικό Διαμέρισμα Στύλιας του Δήμου Πυλήνης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
Στύλιας

Γέφυρες