Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 12891/26-6-1969 - ΦΕΚ 448/Β/14-7-1969
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαίων τειχών Βεροίας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως κηρυχθώσιν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα εντός της πόλεως της Βεροίας υπάρχοντα αρχαία τείχη, τα διερχόμενα δια των υπ. αριθ. 35, 36, 37, 38, 52, 31, 93, 94, 115 οικοδομικών τετραγώνων, τα παραπλεύρως των υπ. αριθ. 53, 173, 174, 175 και 176 οικοδομικών τετραγώνων ευρισκόμενα ως και τα τμήματα εκείνα των τειχών τα περικλειόμενα υπό χώρων (εκτός σχεδίου πόλεως) ως δηλούνται ούτοι δια διαγραμμίσεως εις το συνημμένον τοπογραφικόν διάγραμμα".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Τείχη Βεροίας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις