Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18852/906/22-5-2000 - ΦΕΚ 686/Β/2-6-2000
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση κήρυξης της κοίτης του Αλφειού ποταμού στο Ν. Ηλείας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας του αμέσου περιβάλλοντος του Ιερού του Διός, στην αρχαία Ολυμπία συμπληρώνουμε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/A1/Φ07/61245/2286/12.12.85 * (ΦEK 22/B/31.1.86), με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η κοίτη του Αλφειού ποταμού από την Άλτη έως το Φράγμα του Φλόκα, και κηρύσσομε την κοίτη του Αλφειού από την συμβολή του Κλαδέου ποταμού με τον Αλφειό, προς Ανατολικά, έως την περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Λιναριάς.
Ο ποταμός Αλφειός αποτελεί μαζί με τον Ιερό Χώρο της Ολυμπίας ένα αδιάσπαστο σύνολο λατρείας και μύθων, που συνθέτουν το μοναδικό Ολυμπιακό Τοπίο, ενώ η ιερότητα του ποταμού μαρτυρείται από τις αρχαίες πηγές και εκφράζεται με την προσωποποίηση του ποταμού στο ανατολικό αέτωμα του ναού του Διός, το άμεσο περιβάλλον του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα της περιοχής.
Ο χώρος οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5.000 από τα σημεία 1, 2, 3, 4,...40, 41, 42, 43, 44, 1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ Χ (m) Y (m) H (m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 14163.232 -13892.768 Φ= 37° 45'
2 2 14805.675 -13663.700 L= -2° 15'
3 3 15494.709 -13507.171
4 4 15838.842 -13860.281
5 5 17028.967 -13359.096
6 6 17176.567 -13439.785
7 7 17652.765 -13122.574
8 8 18053.932 -12949.904
9 9 18262.081 -12665.130
10 10 18763.332 -12412.054
11 11 19359.245 -12381.708
12 12 19731.512 -12168.574
13 13 19378.822 -11584.483
14 14 18958.379 -11512.245
15 15 18803.774 -11584.507
16 16 18722.844 -11597.924
17 17 18514.439 -11607.349
18 18 18424.661 -11651.369
19 19 18285.573 -11675.250
20 20 18096.688 -11782.587
21 21 17977.649 -11792.138
22 22 17730.882 -11940.643
23 23 17662.192 -12056.692
24 24 17423.148 -12158.381
25 25 17251.181 -12280.940
26 26 17058.762 -12368.597
27 27 17012.525 -12452.517
28 28 16835.243 -12545.776
29 29 16685.875 -12650.986
30 30 16352.033 -12632.235
31 31 16217.771 -12553.983
32 32 16023.936 -12556.661
33 33 15799.687 -12476.052
34 34 15631.699 -12382.726
35 35 15624.863 -12253.692
36 36 15543.343 -12233.696
37 37 15023.626 -12157.445
38 38 14906.407 -12219.687
39 39 14769.661 -12265.884
40 40 14586.189 -12277.815
41 41 14364.953 -12398.416
42 42 14174.400 -12256.231
43 43 14023.738 -12266.631
44 44 13941.718 -12899.402

KN 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Ο ορθός αριθμός της ΥΑ είναι ΥΠΠΕ/A1/Φ07/61245/ 2286/19.12.85 (ΦEK 22/B/31.1.86).
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Καλυβακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρχαίας Πίσας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Φλόκα

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Μακρισίων

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Λιναριάς

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρχαίας Ολυμπίας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα