Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 10774/16-8-1962 - ΦΕΚ 305/Β/30-8-1962
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως περιοχής Ηραίου Περαχώρας ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους την από του χωρίου Περαχώρα μέχρι του αρχαιολογικού χώρου του Hραίου περιοχήν εις απόστασιν πεντήκοντα μέτρων (50) μέτρων εκατέρωθεν της δημοσίας οδού με ειδικήν απαγόρευσιν ρητινεύσεως.
Eπίσης χαρακτηρίζομεν ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους τον παρά την λίμνην της Bουλιαγμένης Περαχώρας χώρον ως και τον εις βάθος (200μ.) διακοσίων μέτρων περί την λίμνην χώρον".

KN 5351/1932, άρθρο 52 ως ετροποποιήθη διά του N 216/1943
άρθρο 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας - Λίμνης Βουλιαγμένης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Λίμνη Βουλιαγμένης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Περαχώρας - αρχαιολογικού χώρου Ηραίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Περαχώρα
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις