Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/56370/2165/25-10-1984 - ΦΕΚ 887/Β/20-12-1984
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων 6 προϊστορικών θέσεων στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ Κοζάνης.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις έξι (6) προϊστορικές "Τούμπες" στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ Κοζάνης με ζώνη προστασίας 300 μ. περιμετρικά, ώστε να αποφευχθούν καταστροφές από λαθρανασκαφές και βαθιές αρόσεις.
Οι Τούμπες είναι οι εξής: Τούμπα Ποντοκώμης, Τούμπα Δρεπάνου, Τούμπα Τετραλόφου, Ξηροπήγαδο Κοιλάδας, Τούμπα Μαυροδενδρίου, Νέα Τούμπα Ακρινής".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Μαυροδενδρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Ποντοκώμης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Τετραλόφου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα