Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 29924/861/1-7-2008 - ΦΕΚ 295/15-7-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου με αριθμό οικοπέδου 540 στο Ο.Τ. 45, στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς, φερομένης ιδιοκτησίας Θεοπίστης Δελιτζάκη
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, του κτιρίου μαζί με το πρόσκτισμά του, στο με αριθμό οικοπέδου 540 του Ο.Τ. 45, στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς, φερομένης ιδιοκτησίας Θεοπίστης Δελιτζάκη, ως προς το κέλυφος μόνο, λόγω της αρχιτεκτονικής σημασίας του, τυπικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, που διασώζει τα αυθεντικά του στοιχεία.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο μαζί με το πρόσκτισμά του, στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς, φερομένης ιδιοκτησίας Θεοπίστης Δελιτζάκη
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ


Αστικά Κτίρια