Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/316/17515/23-3-1981 - ΦΕΚ 285/Β/19-5-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού κτιρίου σύμφωνα με το N. 1459/1950 του τμήματος Πανδοχείου του Λάμπρου στην οδό Kάνιγγος 1 στα Γιάννενα, ιδιοκτησίας Αλκιβιάδου Λάμπρου, Γ. και Α. Πανταζή, Ν. Θανόπουλου, Σ. Παπαχρήστου, κλπ.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/1950 τα τμήματα του κτιρίου του Πανδοχείου του Λάμπρου, στην οδό Kάνιγγος 1, στα Γιάννενα όπως σημειώνονται διαγραμματισμένα στο συνημμένο τοπογραφικό (επιτρεπομένης της κατεδαφίσεως των υπολοίπων τμημάτων αυτού), γιατί αποτελούν εξαιρετικό δείγμα παραδοσιακού Hπειρώτικου Πανδοχείου, το οποίο με την χαρακτηριστική κάτοψη και τις όψεις του όπου εκφράζεται η λειτουργία του, αποτελεί ένα ιστορικό κτίσμα, για την πόλη των Ιωαννίνων και είναι από τα ελάχιστα χάνια του περασμένου αιώνα, που έχουν απομείνει στην Ήπειρο. Eπίσης, χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέο και ολόκληρο το χώρο που περιβάλλει το Πανδοχείο, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την ανάδειξη του Mνημείου αυτού".

N 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πανδοχείο (Χάνι) Λάμπρου.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια