Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 16307/9-9-1965 - ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους και κηρύσσομεν ως Iστορικά Mνημεία, ως ακολούθως:

A'. Aρχαιολογικοί χώροι.

α) Β?. Περιφέρεια Κλασικών Αρχαιοτήτων:
Νομός Ευβοίας:
1) Θέσις "Μαγούλα" περί τα 4 χιλ. ανατολικώς της Ερετρίας, οριζομένη εξ Ανατολών από κτήματος Μπενέτου, Βόρεια από δημοσίας οδού προς Κύμην, Νοτίως από της θαλάσσης και δυτικώς από του κτήματος Παπαθανασίου.
2) Λόφος Δύστος πλησίον χωρίου Δύστος Καρυστίας Ευβοίας, καθώς και ανατολικώς του λόφου πεδινός χώρος μέχρι της Δημοσίας οδού.
3) Λόφος Kαστρί, παρά την κωμόπολιν Mαντοβοίας (Mαντούδι) ένθα η ακρόπολις της αρχαίας Kηρίνθου, οριζόμενος από B μεν και A από της θαλάσσης, εκ Δυσμών υπό του ποταμού Bουδούρου και του συνοικισμού Kρύα Bρύση και από N. υπό της πεδιάδος Πελέκι.

β) Δ' Περιφέρεια Kλασικών Aρχαιοτήτων:
Νομός Κορινθίας.
1) (Κοινότης Λεχαίου). Λόφος Αγίου Γερασίμου, ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού (Ζώνη προστασίας 100 μ. πέριξ).
2) (Κοινότης Ισθμίας). Τα λείψανα του Ιερού του Ποσειδώνος εκ της Κυράς της Βρύσης.
3) (Kοινότης Aγίων Θεοδώρων). Aνασκαφή αρχαίου οικισμού εκατέρωθεν της Eθνικής οδού (ζώνη προστασίας 100 μ. εκατέρωθεν).
4) (Kοινότης Aγίου Bασιλείου). Tα ερείπια των αρχαίων Kλεωνών εις θέσιν Bολυμωτή.
5) (Kοινότης Aγίου Bασιλείου). Oι Zυγουριές: προϊστορικός οικισμός επί χαρακτηριστικού υψώματος. Zώνη προστασίας 150 μ. πέριξ.
6) Η ανασκαφή του αρχαίου Στυμφάλου με ζώνην προστασίας 150 μ. κατά ξηράν.
7) Η Ακροκόρινθος, με ζώνη προστασίας όλον το ύψωμα.
8) Ο Δίολκος με ζώνην προστασίας 30 μ. εκατέρωθεν των σωζομένων τμημάτων.
9) Αρχαία λείψανα εις Άγιον Ιωάννην Στιμάγκας.
10) Ιερόν Διός εν Νεμέα (παρά το χωρίον Ηράκλειον) με ζώνην προστασίας 200μ.πέριξ.

Nομός Aργολίδος.
1) H Aκρόπολις της Aρχ. Aλέας (Kοινότης Aλέας) ως επιβλητικός οχυρωματικός περίβολος της αρχαιότητος.
2) Hραίον Άργους (Kοινότης Xώνικα), εν των σπουδαιοτέρων ιερών της αρχαιότητος, με ζώνην προστασίας 300 μ. πέριξ της περιφράξεως.
3) H Aκρόπολις των Yσιών (Kοινότης Aχλαδοκάμπου), σώζουσα αξιόλογα μέρη αρχαίου τείχους με ζώνην προστασίας 100 μ. πέριξ του υψώματος.
4) Το Ιερόν του Απόλλωνος Μαλεάτα (Κοιν. Λιγουριού).
5) Eκτεταμένα λείψανα αρχαίου οικισμού εις θέσιν ''Σύνορο" (Kοινότης Mαλανδρενίου)".
6) Zώνη περικλειομένη μεταξύ του Kάστρου, του Πύργου της Bασιλοπούλας, του προϊστορικού Συνοικισμού (Mαγούλας), της θαλάσσης και λειψάνων αρχαίου κτιρίου προς B' ως περικλείουσα σημαντικά λείψανα από της νεολιθικής εποχής μέχρι των χρόνων της Eπαναστάσεως.
7) (Kοινότης Kιβερίου):
α) Mυκηναϊκή Nεκρόπολις παρά το σημερινόν νεκροταφείον.
β) Λείψανα αρχαίου κτίσματος επί του Προφήτη Hλιού.
γ) Aνασκαφή αρχαίου ιερού και οχυρόν εις Σπηλιωτάκη.
8) Η χερσόνησος εφ' ης η αρχαία πόλις (Κοινότης Παλαιάς Επιδαύρου), με ζώνην προστασίας τον χθαμαλόν ισθμόν τον συνδέοντα ταύτην προς την στερεάν.
9) Μυκηναϊκή νεκρόπολις κατά την ανατολικήν έξοδον του χωρίου (Κοινότης Νέας Επιδαύρου).
10) (Κοινότης Ιρίων Ναυπλίας):
α) Ίχνη προϊστορικού οικισμού εις θέσιν Πύργος και Σπηλίτσα κατά το Δυτικόν άκρον του χωρίου.
β) Λείψανα αρχαίου κτίσματος εις Ελληνικό, με ζώνην προστασίας 30 μ. πέριξ.
γ) Αρχαία λατομεία και ερείπια εκκλησιδίου εις Κρανιδόστρατα με ζώνην προστασίας όλον το ύψος της κλιτύος και εις μήκος 200 μ.
δ) Λείψανα αρχαίων και νεωτέρων κτισμάτων εις "Ξυδέικα" νοτίως της δημοσίας οδού.
ε) Συγκρότημα αρχαίων κτισμάτων εις θέσιν ''Κατσάμπα'' βορείως της δημοσίας οδού.
στ) Λείψανα Ελληνιστικών κτισμάτων χρησιμοποιηθέντων και μεταγενεστέρως και ερείπια εκκλησιδίου εις θέσιν Καλόγρια της Κανδίας.
ζ) Ερείπια τρικόγχου βυζαντινής εκκλησίας εις θέσιν ''Σκάλα Κανδίας'', με ζώνην προστασίας 60 μ. πέριξ.

Επαρχία Κυνουρίας.
1) Tα εις Παράλιον Άστρον Aρχαία Tείχη ως και τον Πύργον Ζαφειροπούλου, ως μάρτυρες σημαντικών ιστορικών συμβάντων, με ζώνην ασφαλείας όλην την βραχώδη χερσόνησον την αποκαλουμένην ''Nησί'' εφ' ης ταύτα ίδρυνται.

ΙΗ' Περιφέρεια Κλασ. Αρχαιοτήτων.
Νομός Κυκλάδων.
1) Άγιος Γεώργιος Αντιπάρου, ένθα υπάρχουν προϊστορικοί τάφοι.
2) Αγία Κυριακή Αντιπάρου, ένθα υπάρχουν λείψανα αρχαίων κτιρίων.
3) Η Νησίς Μάρμαρα, ένθα υπάρχουν λείψανα αρχαίων κτιρίων.
4) Η Β.Δ. ακτή της νήσου Δεσποτικόν, ένθα υπάρχουν λείψανα αρχαίων συνοικισμών.

Κ? Περιφέρεια Κλασ. Αρχαιοτήτων.
Νομός Ρεθύμνης
1) Ιδαίον Άντρον.
2) Η Ελληνική Ακρόπολις της Αξού Μυλοποτάμου.
3) Ο θολωτός υστερομινωϊκός τάφος παρά Αποδούλου Ρεθύμνης.
4) Η ελληνική γέφυρα Ελευθέρνης (Πρινέ Μυλοποτάμου)

Β? Ιστορικά Μνημεία.
Α' Περιφέρεια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
Σποράδες:
1) Ο Ναός της Θεοτόκου "Κυρά Ψωμού", μετά ξυλογλύπτου τέμπλου, ως χαρακτηριστικόν δείγμα της νησιώτικης αρχιτεκτονικής κατά τον 18ο αιώνα (εντός της πόλεως Σκύρου).
2) Ο Ναός της Ατρεκκλήσας ως χαρακτηριστικόν δείγμα τρισυποστάτου καμαροσκεπούς ναού (εντός της πόλεως Σκύρου).
3) Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου εις τον Κάμπον (Μετόχιον της Μονής Αγ. Γεωργίου του Κάστρου), ως σημαντικόν δείγμα σταυρεπιστέγου ναού Παλαιολογείων χρόνων.
4) Ο Ναός του Αγ. Γεωργίου, ιδιοκτησία Χαριλάου, εις θέσιν "Θέμι" ως χαρακτηριστικόν δείγμα σταυρεπίστεγου ναού.
5) Ο Ναός Αγ. Ιωάννου του Ιαματικού του Βούρλου, δυτικώς της πόλεως μετά τοιχογραφιών του 16ου αιώνος, ως χαρακτηριστικόν δείγμα νησιωτικής αρχιτεκτονικής.

Γ ' περιφέρεια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Επαρχία Κυνουρίας.
1) Μετόχιον της Μονής Ορθοκωσιάς παρά τον Άγιον Ανδρέαν Άστρους Κυνουρίας, ένθα μονόκλιτον ναΰδριον του 1714 επ' ονόματι Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έχον εσωτερικώς τοιχογραφίας του 18ου αιώνος και Πύργος του 1715.

Δ' Περιφέρεια Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Νομός Αργολίδος.
1) (Kοινότης Mαλανδρενίου). Tο Kάστρο, Bυζαντινόν κάστρον εις την ομώνυμον θέσιν με ζώνην προστασίας τας κλιτύς του υψώματος εφ' ου ίδρυται.
2) (Κοινότης Αγ. Τριάδος). Ο Ιερός Ναός της Παναγίας του Μέρμπακα (νεκροταφείου), ως εν εκ των αρίστων και κάλλιστα διατηρουμένων δειγμάτων Βυζαντινής εκκλησίας, του 12ου αιώνος, με ζώνην προστασίας 100 μ. πέριξ.
3) (Κοινότης Πλατανητίου). Η εκκλησία του Σωτήρος, ενδιαφέρον δείγμα Βυζαντινής εκκλησίας του 11ου αιώνος με ζώνην προστασίας 30 μέτρα πέριξ.
4) (Δήμος Άργους). H οικία Tσώκρη, ως χαρακτηριστική αρχοντική οικία και ως συνδεομένη με γνωστόν αγωνιστήν του 1821.
5) (Kοινότης Kρυονερίου). H πυραμίς των Kεχρεών, καλώς διατηρούμενον δείγμα αρχαίου αργολικού οχυρού, με ζώνην προστασίας 100 μ. πέριξ.
6) (Κοινότης Αδαμίου). Η εν τω χωρίω δισυπόστατος εκκλησία των Αγ. Δημητρίου και Νικολάου, ως σώζουσα τοιχογραφίας του 17ου και 18ου αιώνος με ζώνην προστασίας 50 μ. πέριξ.
7) (Kοινότης Eρμιόνης). H παλαιοχριστιανική βασιλική εντός του χωρίου.

ΙΑ' Περιφέρεια Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Νομός Ιωαννίνων.
Πέντε οικίαι με υδατογραφίας 19ου αιώνος και αρχιτεκτονικόν ενδιαφέρον (Κοινότης Σκαμνελλίου, επαρχ. Ζαγορίου).
1) Οικία ιδιοκτησίας Όλγας Κυπαρίσσου.
2) Οικία ιδιοκτησίας, Φερενίκης Θεοδοσίου.
3) Οικία ιδιοκτησίας, Μιχαήλ Γενναδίου.
4) Οικία ιδιοκτησίας Θεοδώρου και Οδυσσέως Φραγκούλη.
5) Οικία ιδιοκτησίας Κούλας Τσέπη και
6) Eβραϊκή Συναγωγή εν Kάστρω Ιωαννίνων, ανεγερθείσα το 1827 επί παλαιάς τοιαύτης.

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Ελλάδος.
Νομός Καστορίας.
1) Αρχοντικόν Φεραίου, εις συνοικίαν Ντολτσό πόλεως Καστορίας (18ου αιώνος). Νυν ιδιοκτησία Νικολάου Γραμματικού.

Νομός Ηρακλείου.
1) Εκκλησία Αγίου Τίτου, εις πόλιν Ηρακλείου.
2) Μεγάλη λιθίνη γέφυρα ? υδραγωγείον εις θέσιν Αγία Ειρήνη νοτίως Κνωσσού, κτισθείσαν επί της αραβικής κατοχής (1828 ? 1840), δια το αρχιτεκτονικόν ενδιαφέρον το οποίον αύτη παρουσιάζει.
3) Το ενετικόν υδραγωγείον παρά την θέσιν Καρυδάκη.
4) Το συγκρότημα της Ενετικής επαύλεως, μετά της συνεχομένης εκκλησίας του Ευαγγελισμού, εις το χωρίον Ρογδιά (δυτικώς του Ηρακλείου) χρονολογούμενον υπό του Gerola εις το α΄ ήμισυ του 16ου αιώνος.

Νομός Ρεθύμνης.
Πόλις Ρεθύμνου:
1) Ενετικόν κτίριον εις την γωνίαν οδού Μανουήλ Βενάρδου αριθ. 30-32
2) Οικία Τουρκοκρατίας με θύραν επί της οδού Μανουήλ Βενάρδου 16.
3) Οικία Τουρκοκρατίας εις την οδόν Μανουήλ Βενάρδου 47.
4) Οικία Τουρκοκρατίας εις την οδόν Πάνου Κορωναίου 14.
5) Οικία Τουρκοκρατίας με θύραν εις την οδόν Νικηφόρου Φωκά 75.
6) Οικία Τουρκοκρατίας, εις την οδόν Νικηφόρου Φωκά 94.
7) Οικία Τουρκοκρατίας, εις την οδόν Εθνικής Αντιστάσεως 58.
8) Οικία Τουρκοκρατίας εις την οδόν Αρκαδίου 198.
9) Η Ενετική οικία εις την οδόν Θεσσαλονίκης αριθμ. 51. Εκ της οικίας αυτής είχε κηρυχθεί διατηρητέα μόνον η πύλη. Επεκτείνεται η προστασία εις ολόκληρον την οικίαν.
10) Οικία εις οδόν Αγ. Βαρβάρας, αριθ. 12.
11) Η Ενετική οικία, εις την οδόν Νικηφόρου Φωκά 81.
12) Η Ενετική οικία εις την οδόν Νικηφόρου Φωκά 64.
13) Ολόκληρος η Ενετική οικία, εις την οδόν Αρκαδίου 44 (Είχε κηρυχθεί μόνον το θύρωμα).
14) Ολόκληρος η Ενετική οικία εις την οδό Στυλ. Κλειδή 15.
15) Ο Ενετικός λιμήν.

β) Χωρίον Μούντρος:
1) Ενετικός Πυλών με την επιγραφή Per tot discrimina rerum και την χρονολογίαν 1611.
2) Η συνεχομένως προς τον προαναφερθέντα πυλώνα από Νότου Ενετική οικία, ιδιοκτησίας, Χρήστου Λεωνιδάκη.

γ) Χωρίον Αργυρούπολις:
1) Η σωζομένη γωνία μεγάλου ενετικού κτιρίου.
2) Ο Ενετικός πυλών με την επιγραφήν "Omnia mundi fumus et umbra".

δ) Χωρίον Αμνάτος
1) Ο Ενετικός πυλών με την επιγραφήν Initium sapientiae timor Domini.

Νομός Χανίων.
1) Η ενετική έπαυλις Trevisan μετά των προσκτισμάτων αυτής, παρά το Κόκκινο Μετόχι Κισσάμου, ως αποτελούσα εν των καλυτέρων σωζομένων επί της νήσου παραδειγμάτων ενετικής επαύλεως, κατά τον 16ον αιώνα.
2) Το ενετικόν κτίριον, το καλούμενον "Ρετόντα" εις το χωρίον Καλάθαινες, δια το λίαν ενδιαφέρον αρχιτεκτονικόν σχέδιόν του.
3) Ο εν λειτουργία εισέτι, ευρισκόμενος ενετικός Υδρόμυλος ιδιοκτησίας Ησυχάκη, εις το χωρίον Πλατανιάς.

ΚΑ? Περιφέρεια Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Νομός Χανίων.
1) Ενετικόν μέγαρον (παλαιόν Δημαρχείον) Χάληδων και Ζαμπελίου.
2) Ενετικόν μέγαρον, Ζαμπελίου 17-21.
3) Τουρκικόν τέμενος, μετά κρήνης Σκουφών 1-3 και Ζαμπελίου.
4) Συγκρότημα τουρκικών λουτρών, Χάληδων 33-35.
5) Συγκρότημα τουρκικών λουτρών, Ζαμπελίου 49-53 και Πόρτου.
6) Ενετικόν μέγαρον, Σκουφών 4.
7) Ενετικόν μέγαρον, Δούκα 29.
8) Ενετικόν μέγαρον, Κονδυλάκη 45-47 και Πόρτου.
9) Τουρκικόν μέγαρον, πάροδος Κονδυλάκη 49.
10) Ενετικόν μέγαρον, Κονδυλάκη 14-16.
11) Εβραϊκή Συναγωγή, πάροδος Κονδυλάκη 60-62
12) Συγκρότημα Ενετικών μεγάρων, οδού Μόσχων (εις όλην την έκτασιν της οδού και επί της οδού Θεοφάνους 6 και 8. Μέχρι τούδε διατηρητέα η πύλη και το παρεκκλήσιον).
13) Τουρκικόν μέγαρον, οδός Θεοφάνους 9.
14) Τουρκικόν μέγαρον, μετά κρήνης, Θεοφάνους και πάροδος Κουντουριώτου 20-22.
15) Συγκρότημα ενετικών κτιρίων εφ' ολοκλήρου της οδού Βενέρη.
16) Ενετικόν μέγαρον, Θεοτοκοπούλου 20 και 1η πάροδος Θεοτοκοπούλου.
17) Πρόσοψις ενετικού μεγάρου, οδ. Θεοτοκοπούλου 30 και 2α πάροδος Θεοτοκοπούλου.
18) Ενετικόν μέγαρον, Αγγέλου 1-5 και πάροδος Αγγέλου.
19) Ενετικόν μέγαρον, Θεοτοκοπούλου 68-76.
20) Ενετικόν μέγαρον Αγγέλου 7 και πάροδος Αγγέλου.
21) Τουρκικόν θύρωμα, οδού Αγίων Δέκα 14.
22) Τουρκικόν θύρωμα οδού Αγίων Δέκα 15-17.
23). Τουρκικόν θύρωμα, οδού Δωροθέου Επισκόπου 6.
24) Ενετικόν μέγαρον, Καψοκαλυβών 9-11.
25) Πρόσοψις ενετικού μεγάρου, Ροδαμάνθυος 10.
26) Ενετικός ναός Αγίας Αικατερίνης, Πάροδος Καλλίστου 29.
27) Ναός Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας.
28) Πρόσοψις ενετικού μεγάρου, Πάροδος Νικηφόρου Επισκόπου 29.

Νόμος Κοζάνης:
1) Οικία Νικολάου Βούρκα, εν Κοζάνη (οδ. Φιλίππου Αδαμαντίδου 34).


N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Στο ΦΕΚ οι διευθύνσεις που αναγράφονται είναι λανθασμένες στις παρακάτω περιπτώσεις και διορθώνονται ως εξής: Νομός Ρεθύμνης. Πόλις Ρεθύμνου: 1) "οδός Μανουήλ Βενάρδου 30-32" στο ορθό "Μανουήλ Βερνάρδου 26-28". 3) "οδός Μανουήλ Βενάρδου 47" στο ορθό "Μανουήλ Βερνάρδου 45-47". 4) "οδός Πάνου Κορωναίου 14" στο ορθό "Πάνου Κορωναίου 12 και Νεοφ. Πατελάρου". 5) "οδός Νικηφόρου Φωκά 75" στο ορθό "Νικηφόρου Φωκά 65-67 και Λασθένους" 6) "οδός Νικηφόρου Φωκά 94" στο ορθό "Νικηφόρου Φωκά 122-124-126 και Στυλ. Κλειδή". 7) "οδός Εθνικής Αντιστάσεως 58" στο ορθό "Εθνικής Αντιστάσεως 84". 9) "οδός Θεσσαλονίκης 51" στο ορθό "Αραμπατζόγλου 50". 11) "οδός Νικηφόρου Φωκά 81" στο ορθό "Νικηφόρου Φωκά 89-91". 12) "οδός Νικηφόρου Φωκά 64" στο ορθό "Νικηφόρου Φωκά 66-68" 13) "οδός Αρκαδίου 44" στο ορθό "Αρκαδίου 48". 14) "οδός Στυλ. Κλειδή 15" στο ορθό Στυλ. Κλειδή 19-21".
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακροκόρινθος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αρχαίας Κορίνθου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη αρχαίας Αλέας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΛΕΑΣ
Αλέας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Υσιών στον Αχλαδόκαμπο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
Αχλαδοκάμπου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ανασκαφή αρχαίου Στυμφάλου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Στυμφαλίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Αξός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Αξού

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία γέφυρα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ)

Γέφυρες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λατομεία στα Κρανιδόστρατα Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαία Λείψανα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Στιμάγκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίαι Κλεωναί
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Αγίου Βασιλείου
Άγιος Βασίλειος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο ιερό στην περιοχή Σπηλιωτάκη, ιδ. ΥΠΠΟ και Ελληνικού Δημοσίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Κιβερίου
Σπηλιωτάκης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαίο κτίσμα στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία Κιβερίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Κιβερίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οχυρό στην περιοχή Σπηλιωτάκη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Κιβερίου
Σπηλιωτάκης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αγίας Κυριακής Αντιπάρου (λείψανα αρχαίων κτιρίων)
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Αντίπαρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (προϊστορικοί τάφοι)
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Αντίπαρος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Κηρίνθου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΚΗΡΕΩΣ
Κηρίνθου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Ιδαίου Άντρου - Οροπεδίου Νίδας
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝΙστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος νησίδας Δεσποτικό (αρχαίες θέσεις από την Πρωτοκυκλαδική έως την Ελληνιστική εποχή). Καθορισμός Ζώνης Α
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Δεσποτικό (νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος νησίδας Μάρμαρα (λείψανα αρχαίων κτιρίων)
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιάς Επιδαύρου. Ζώνες προστασίας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου)

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη Λέρνα (λείψανα χρονολογούμενα από τη Νεολιθική εποχή μέχρι τους χρόνους της Επανάστασης)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Μύλων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο "Νησί" (αρχαία τείχη)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παραλίου Άστρους
Παράλιον Άστρος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Δύστος" Δύστου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΙΣΤΥΩΝ
Δύστου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Μαγούλα" (προϊστορικός οικισμός)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ερέτριας
Μαγούλα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Αγίων Θεοδώρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχοντικό Φεραίου, ιδ. Νικολάου Γραμματικού
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Βίλλα Τrevisan και προσκτίσματα
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Δραπανιά
Κόκκινον Μετόχιον
Βοηθητικοί Χώροι
Αστικά Κτίρια
Γωνία Ενετικού κτιρίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Αργυρουπόλεως

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Δίολκος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κορίνθου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Δισυπόστατος Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου και Νικολάου στο Αδάμι
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Ανυφίου
Ανύφιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εβραϊκή Συναγωγή
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Συναγωγές
Θρησκευτικοί Χώροι
Εβραϊκή Συναγωγή
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Συναγωγές
Θρησκευτικοί Χώροι
Ενετική οικία ιδ. Χρ. Λεωνιδάκη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Μούντρου

Αστικά Κτίρια
Ενετική οικία με θύρωμα στην οδό Αρκαδίου 48
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Ενετική οικία με θύρωμα στην οδό Στυλ. Κλειδή 19-21 (πρώην οδός Λυκούργου)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ενετική οικία με πύλη στην οδό Αραμπατζόγλου 50 (πρώην οδός Θεσσαλονίκης)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ενετική οικία στην οδό Νικηφόρου Φωκά 66-68
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Ενετική οικία στην οδό Νικηφόρου Φωκά 89-91
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Ενετικό κτίριο στην οδό Μανουήλ Βερνάρδου 26-28
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Ενετικό λιμάνι (Μανδράκι)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Φυσικοί Χώροι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό Μέγαρο (παλαιό Δημαρχείο)
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Ενετικό υδραγωγείο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝ
Αρχανών

Συστήματα Ύδρευσης
Ενετικός πυλών με επιγραφή
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Αργυρουπόλεως

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ενετικός Πυλώνας με επιγραφή
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αμνάτου

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Ερείπια ναϋδρίου στα Κρανιδόστρατα Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ναϋδρίου στη θεση "Καλόγρια" Κάντιας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Ιρίων
Κάντια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια τρίκογχης βυζαντινής εκκλησίας στη θέση "Σκάλα Κανδίας"
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Ιρίων
Κάντια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ευρύτερη περιοχή Λυγουρίου (Ασκληπιείου Επιδαύρου). Ζώνες προστασίας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
Νέας Τίρυνθας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ζυγουρίες
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Αγίου Βασιλείου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ηραίον Άργους
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΛΕΑΣ
Φρουσιούνας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Τίτου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη θέση "Θέμι" Σκύρου, ιδ. Χαριλάου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Κάμπο Σκύρου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου του Ιαματικού του Βούρλου στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ατρεκκλήσας στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου "Κυρά Ψωμού" στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος (τ. Μέρμπακα)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Αγίας Τριάδας
Αγία Τριάδα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σωτήρος στον Πλατανίτη Ανυφίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Αραχναίου
Αμαριανός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Σπλάντζιας
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα στο Λυγουριό
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
Νέας Τίρυνθας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν Διός
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Μαλαντρενίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
Μαλαντρενίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Κτίριο " Retonda"
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Καλαθενών

Αστικά Κτίρια
Λείψανα αρχαίου κτίσματος στο Ελληνικό Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου οικισμού στη θέση "Σύνορο" Μαλαντρενίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
Μαλαντρενίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίων κτισμάτων στα Ξυδέικα Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα ελληνιστικής εποχής στην Καλόγρια Κάντιας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Ιρίων
Κάντια
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα Ιερού Ποσειδώνος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ισθμίας
Κυράς Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα νεοτέρων κτισμάτων στα Ξυδέικα Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα προϊστορικού οικισμού στο λόφο Αγίου Γερασίμου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Λεχαίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λίθινη Γέφυρα - υδραγωγείο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγία Ειρήνη
Συστήματα Ύδρευσης
Γέφυρες
Μετόχιον της Μονής Ορθοκωσιάς (όπου ναΰδριον Ευαγγελισμού και πύργος) παρά τον Άγιο Ανδρέα Άστρους
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αγίου Ανδρέου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκή νεκρόπολη κοντά στο σημερινό νεκροταφείο Κιβερίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΕΡΝΑΣ
Κιβερίου
Κιβέριον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή νεκρόπολη στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Πυργιωτίκων
Πυργιώτικα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικία ιδ. Θεοδ. και Οδυσσέα Φραγκούλη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Αστικά Κτίρια
Οικία ιδ. Κούλας Τσέπη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Αστικά Κτίρια
Οικία ιδ. Μιχαήλ Γενναδίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Αστικά Κτίρια
Οικία ιδ. Όλγας Κυπαρίσσου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Αστικά Κτίρια
Οικία ιδ. Φερενίκης Θεοδοσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Αστικά Κτίρια
Οικία Ν. Βούρκα στην οδό Φιλίππου Αδαμαντίδου 34, στην Κοζάνη
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνης
Κοζάνη
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Αγίας Βαρβάρας 12
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό Αρκαδίου 198
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 84
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό Μανουήλ Βερνάρδου 16
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό Μανουήλ Βερνάρδου 45-47
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς Νικηφόρου Φωκά 122-124-126 και Στυλ. Κλειδή
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς Νικηφόρου Φωκά 65-67 και Λασθένους
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς Πάνου Κορωναίου 12 και Νεοφ. Πατελάρου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Αστικά Κτίρια
Οικία Τσώκρη στην οδό Καρατζά 6 στο Άργος, ιδ. Ιωάννη Ροδινού και Ορλάνδου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Άργους
Άργος
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ερμιόνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνης
Ερμιόνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Προϊστορικός οικισμός στη θέση "Πύργος" και "Σπηλίτσα" Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πρόσοψη ενετικού μεγάρου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Πρόσοψη Ενετικού μεγάρου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Πρόσοψη ενετικού μεγάρου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Πρόσοψη ενετικού μεγάρου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Πυλώνας Ενετοκρατίας με επιγραφή
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Μούντρου

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Πυραμίς των Κεγχρεών στο Ελληνικό Κρυονερίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Ελληνικού (Κρυονερίου)
Ελληνικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Ζαφειροπούλου στη χερσόνησο "Νησί"
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παραλίου Άστρους
Παράλιον Άστρος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ροδιά. Ι. Ναός Ευαγγελισμού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΑΖΙΟΥ
Ροδιάς
Ροδιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ροδιά. Συγκρότημα Ενετικής επαύλεως.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΑΖΙΟΥ
Ροδιάς
Ροδιά
Αστικά Κτίρια
Συγκρότημα αρχαίων κτισμάτων στη θέση "Κατσάμπα" Ιρίων
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Λευκακίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Συγκρότημα ενετικών κτιρίων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Οικιστικά Σύνολα
Συγκρότημα ενετικών μεγάρων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Οικιστικά Σύνολα
Συγκρότημα τουρκικών λουτρών
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Λουτρά
Συγκρότημα τουρκικών λουτρών
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Λουτρά
Τουρκικό θύρωμα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Τουρκικό θύρωμα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Τουρκικό θύρωμα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Τουρκικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Τουρκικό μέγαρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Τουρκικό μέγαρο με κρήνη
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Τουρκικό τέμενος με κρήνη
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Ισλαμικά Τεμένη
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Θρησκευτικοί Χώροι
Υδρόμυλος
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Πλατανιά

Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
ΥΜ θολωτός τάφος
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Αποδούλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις