Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/54775/2146/21-12-1988 - ΦΕΚ 42/Β/23-1-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο το ύψωμα "Γαλάζια Κορυφή" του χωριού Ν. Αμισός της Κοινότητας Εξοχής. Το ύψωμα, όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα 1:50.000, βρίσκεται 350μ. περίπου ΒΔ του χωριού Ν. Αμισός και σε αυτό επισημάνθηκε μιά εγκατάσταση ή πολύ μικρός οικισμός κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων. Διάσπαρτα οικοδομικά υλικά (πώρινοι γωνιόλιθοι και κεραμίδια στέγης) καθώς και άφθονη κεραμεική βρίσκεται στο επάνω κυρίως μέρος του λόφου. "
ΚΝ 5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ύψωμα " Γαλάζια Κορυφή ". Αρχαιολογικός χώρος.
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Εξοχής
Νέα Αμισός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα