Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/100039/2734/17-3-2008 - ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/10-4-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου της αγροτικής εγκατάστασης (κτίριο κατοικίας, ελαιοτριβείο, αποθήκες) που βρίσκεται στη θέση Ασβεσταριές του Δημοτικού Διαμερίσματος Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας, φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου Τουλούδη
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002 την αγροτική εγκατάσταση που αποτελείται από διώροφο κτίσμα με χρήση κατοικίας, ελαιοτριβείο και αποθήκες που βρίσκονται στη θέση Ασβεσταριές, στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς Πηλίου, φερομένης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Τουλούδη, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Θέμελη με στοιχεία κτιρίων (α), (γ), (ε), (η), διότι αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική και χαρακτηριστική αγροτική εγκατάσταση, που σχετίζεται με την καλλιέργεια και την επεξεργασία της ελιάς, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Το συγκρότημα διατηρεί την αρχική δομή και οργάνωση του και αποτελεί σημαντική ιστορική μαρτυρία για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των κατοίκων της περιοχής.
Τα κτίρια του συγκροτήματος αποτελούν χαρακτηριστικές κατασκευές που διασώζουν πολύτιμα στοιχεία της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή εκφράστηκε στην περιοχή του Πηλίου στις αρχές του 20ου αιώνα. Επίσης, ο εναπομείναντος αρχικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου, θα πρέπει να καταγραφεί από την αρμόδια Εφορεία και να αξιοποιηθεί.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-04-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγροτική εγκατάσταση (κτίριο κατοικίας, ελαιοτριβείο, αποθήκες) στις Ασβεσταριές Κατηχωρίου, στην Πορταριά Μαγνησίας, φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου Τουλούδη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Κατωχωρίου

Αγροτική Οικονομία
Βοηθητικοί Χώροι
Οικιστικά Σύνολα