Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 13809/12-9-1970 - ΦΕΚ 669/Β/25-9-1970
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου εν τη περιοχή "Ακοβίτικα" Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή "Ακοβίτικα" Μεσσηνίας, οριζομένη δυτικώς δια της νέας κοίτης του ποταμού Άριος και εκτεινομένη ανατολικώς πεντακόσια (500) μέτρα από της αυτής νέας κοίτης του ποταμού Άριος, βορείως τριακόσια (300) μέτρα πέραν του αποκαλυφθέντος πρωτοελλαδικού κτηριακού συγκροτήματος και νοτίως τριακόσια (300) μέτρα πέραν του αποκαλυφθέντος αρχαϊκού Ιερού."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή "Ακοβίτικα"
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ασπροχώματος
Ακοβίτικα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι