Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/63665/1288/17-12-1993 - ΦΕΚ 12/Β/14-1-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη οικίας ιδιοκτησίας Γ. Πουλουπάτη, Κοινότητας Αρτεμισίας, Νομού Μεσσηνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζεται η οικία ιδιοκτησίας Γ. Πουλουπάτη, που βρίσκεται στην Κοινότητα Αρτεμισίας, επαρχίας Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κατά την εισήγηση της Εφορείας.
Τον αρχικό πυρήνα του κτίσματος, αποτελεί ο τριώροφος, ορθογώνιος πύργος με τρίρριχτη στέγη. Η είσοδος είναι τοξωτή με περίτεχνο περιθύρωμα, τυπική της νεώτερης λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Στην αυλή υπάρχει υπόγεια στέρνα. Ο πύργος μπορεί να χρονολογηθεί το 18ο αιώνα."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία ιδιοκτησίας Γ. Πουλουπάτη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρτεμισίας

Αστικά Κτίρια