Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/38733/807/20-7-1984 - ΦΕΚ 846/Β/29-11-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός πύργου ιδιοκτησίας Ελένης Οικονομέα στον οικισμό Λαγκάδα της Μεσσηνιακής Μάνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον πύργο ιδιοκτησίας Ελένης Οικονομέα στον οικισμό Λαγκάδατης Μεσσηνιακής Μάνης, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 5μ. γύρω του, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κυριαρχίας των πύργων στη Μάνη και της τοπικής μανιάτικης αρχιτεκτονικής.
Ο Πύργος είναι τετράπλευρος και τριώροφος. Οι τοίχοι του είναι διάτρητοι από πολεμότρυπες. Παράθυρα με τοξωτά πλαίσια βρίσκονταν κυρίως στον πάνω όροφο. στη Δυτική πλευρά υπάρχει λιακωτό με πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο εσωτερικό του πύργου μέσω μιας μικρής τοξωτής πόρτας. Πάνω από την πόρτα εισόδου υπάρχει επιγραφή με ημερομηνία 1757 " .Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος ιδιοκτησίας Ελένης Οικονομέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Λαγκάδας
Λαγκάδα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι