Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/53483/1452 π.ε./17-1-1997 - ΦΕΚ 222/Β/20-3-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Πύργου Καπιτσίνου, κοινότητας Λαγκάδας, επαρχίας Καλαμάτας, νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Πύργο Καπιτσίνου που βρίσκεται στο μαχαλά Αλεξιάνων της κοινότητας Λαγκάδας, επαρχίας Καλαμάτας, νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ορίζουμε ζώνη προστασίας 50μ. γύρω του.
Πρόκειται για πενταόροφο πολεμόπυργο που ανάγεται στις αρχές του 19ου αι. και φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά των οχυρωματικών κατασκευών της Μάνης (μικρά τοξωτά παράθυρα, πολεμότρυπες και κυλινδρικοί οχυρωματικοί κλωβοί στις τέσσερις γωνίες του ανωτέρω ορόφου)".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Καπιτσίνου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Λαγκάδας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι