Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 81476/2364/4-10-1947 - ΦΕΚ 166/Β/3-11-1947
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών μνημείων Ιερών Μονών και Ναών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ένεκα του αξιολόγου αυτών αι κάτωθι Ιεραί Μοναί και Ιεροί Ναοί:
Α) Εν Μυκόνω:
1) Ιερά Μονή Τουρλιανής - Άνω Μεράς
Β) Εν Άνδρω:
1) Ιερά Μονή Αγίας - Μπατσίου
2) Ιερός Ναός Ταξιάρχου - Μεσαριάς
3) Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου - Μεσαριάς
4) Ιερά Μονή Παναχράντου μετά του παρακειμένου ιερού ναού του Αγίου Φωτοδότου.
5) Ιερός Ναός Ταξιάρχου - Μελίδας (Νεκροταφείον Πητροφού)
6) Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Μεσαθουρίου
7) Ιερός Ναός Ταξιάρχου - Υψηλού.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Αγίας ή Μονή Ζωοδόχου Πηγής στην Άνδρο
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μπατσίου
Μονή Ζωοδόχου Πηγής
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Παναχράντου (καθολικό και τα παρεκκλήσια Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Ιωάννου) στην Άνδρο
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Μεσαριάς Άνδρου
Μονή Παναχράντου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Τουρλιανής στον Άνω Μερά Μυκόνου
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Άνω Μεράς
Άνω Μερά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη Μεσαριά Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Μεσαριάς Άνδρου
Μεσαριά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας (Κοιμήσεως) στο Μεσαθούρι Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Λαμύρων
Μεσαθούριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στα Υψηλά Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Λαμύρων
Υψηλά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στη Μελίδα Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Πιτροφού
Μελίδα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχη στη Μεσαριά Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Μεσαριάς Άνδρου
Μεσαριά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Φωτοδότη στη Μονή Παναχράντου Άνδρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
Μεσαριάς Άνδρου
Μονή Παναχράντου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι