Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/42560/1178/19-6-2006 - ΦΕΚ 912/Β/14-7-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου της παλιάς Οικοκυρικής Σχολής της Φλώρινας, Ν. Φλωρίνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1γ, του ν. 3028/2002, το κτίριο της παλιάς Οικοκυρικής Σχολής της Φλώρινας στο Ν. Φλωρίνης, διότι εντάσσεται στα ειδικά κτίρια των πρακτικών σχολών και οικοτροφείων που χτίζονταν την περίοδο του μεσοπολέμου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικιστικού κτιρίου με στοιχεία art deco. Επίσης, είναι στενά συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της πόλης και αποτελεί τοπόσημο για τη Φλώρινα.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-01-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο της παλιάς Οικοκυρικής Σχολής της Φλώρινας, Ν. Φλωρίνης
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλωρίνης
Φλώρινα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας