Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5067/13939/16-3-1999 - ΦΕΚ 293/Β/1-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος των "Βόλτων" - αλωνιών και πηγαδιών, στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής Λευκάδας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το συγκρότημα των "Βόλτων"-αλωνιών και πηγαδιών, στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής Λευκάδας, διότι αποτελεί, από μορφολογική και λειτουργική άποψη, συγκρότημα κτισμάτων που εκφράζει με χαρακτηριστικό τρόπο τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις της περιόδου από την Ενετοκρατία έως σήμερα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής."

Ν 5351/32, άρ. 52
Ν 1469/50
Ν 2039/92
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Συγκρότημα αλωνιών και πηγαδιών (συγκρότημα "Βόλτων")
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Εγκλουβής

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία