Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 18464/7-2-1964 - ΦΕΚ 37/Β/19-1-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Ιεράς Μονής Υψηλού Λέσβου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον την Ι. Μονήν Υψηλού Λέσβου.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση στο ΦΕΚ 88/Β/29-1-1966.
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Υψηλού στο όρος Όδρυμνος
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι