Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/58675/1405/22-9-2004 - ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου, Κάτω Μαλακίου, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνης
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μαλακίου, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνης, διότι είναι χαρακτηριστικό κτίριο ειδικής λειτουργίας (διδακτήριο) πολύτιμο για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Επίσης, έχει συνδεθεί με την ιστορία του τόπου και αποτελεί σημείο αναφοράς και ιστορικής μνήμης των κατοίκων της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-08-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, Κάτω Μαλακίου, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνης
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Μαλακίων
Άνω Μαλάκιον
Αστικά Κτίρια