Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/63439/1543/19-8-2004 - ΦΕΚ 1414/Β/15-9-2004
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πέτρινου γεφυριού στη θέση «Μέγας Λάκκος» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δραμεσιοί του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων).
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το πέτρινο γεφύρι, που βρίσκεται στη θέση «Μέγας Λάκκος» (με συντεταγμένες x=20o 45΄ 40΄΄, Ψ=39ο 33΄ 40΄΄ στον υπό κλίμακα 1:50.000 Χάρτη της (Γ.Υ.Σ.) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δραμεσιοί του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων), διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής και τεχνικής στην κατασκευή πέτρινων γεφυριών. Το παραπάνω γεφύρι αποτελεί σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοοικονομική οργάνωση της περιοχής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων. Για την καλύτερη προστασία, προβολή και ανάδειξη του μνημείου ορίζεται περιβάλλον χώρος είκοσι μέτρων (20 m) περιμετρικά του μνημείου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-08-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πέτρινο γεφύρι στη θέση «Μέγας Λάκκος» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δραμεσιοί του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων).
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δραμεσιών
Δραμεσιοί
Γέφυρες