Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/37291/1123/7-11-1997 - ΦΕΚ 1094/Β/10-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του καθολικού και των κτισμάτων της Ι. Μ. Βαϊδενίτσας κοιν. Σαϊδόνας, επ. Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε το καθολικό και τα κτίσματα της Ι.Μ. Βαϊδενίτσας που βρίσκεται στην περιοχή και εκτός ορίων οικισμού της κοιν. Σαϊδόνας της επ. Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας και ορίζουμε ζώνη προστασίας 100μ. περιμετρικά του περιβόλου και των κτισμάτων της μονής.
Η Μονή Βαϊδενίτσας, διαλελυμένη σήμερα, βρίσκεται στο φαράγγι του Φονέα κοντά στην κοινότητα Σαϊδόνας. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στο Γενέθλιο της Θεοτόκου και είναι σε σχήμα ελευθέρου σταυρού. Το δάπεδο είναι λιθόστρωτο. Κατά τόπους σώζονται ίχνη τοιχογραφικού διακόσμου. Στη Δυτική πλευρά του συγκροτήματος υψώνεται ο Πύργος. Σε επαφή με τον Πύργο βρίσκεται μικρό ισόγειο θολοσκέπαστο κτίσμα. Το σύνολο των κτισμάτων της Μονής μπορεί να χρονολογηθεί στους μεταβυζαντινούς χρόνους ".

Κ.Ν. 5351/ 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Βαϊδενίτσας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Σαϊδόνας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι