Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/75395/1835 /4-2-2005 - ΦΕΚ 272/Β/2-3-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του εννεαγωνικού Πηγαδιού που βρίσκεται στη Δυτική άκρη του Οικισμού Παλαιά Αετοφωλιά Δ.Δ. Στέρνας Δήμου Αριστομένους Ν.Μεσσηνίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το εννεαγωνικό πηγάδι στη δυτική άκρη του οικισμού Παλαιά Αετοφωλιά Δ.Δ. Στέρνας Δήμου Αριστομένους Ν. Μεσσηνίας, διότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα λόγω της ιδιότροπης μορφής και του επιμελημένου κτίσματός του.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Εννεαγωνικό Πηγάδι που βρίσκεται στη Δυτική άκρη του Οικισμού Παλαιά Αετοφωλιά Δ.Δ. Στέρνας Δήμου Αριστομένους Ν.Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Στέρνας
Αετοφωλιά
Συστήματα Ύδρευσης
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας