Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/96740/2238/31-12-2004 - ΦΕΚ 32/Β/17-1-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου επί της οδού Υποσμνηναγού Γιακά αριθ. 3 στην Έδεσσα, φερόμενης ιδιοκτησίας Βυρόζη Θεοδώρας και Ζλάτη Ευσταθίου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το κτίριο επί της οδού Υποσμηναγού Γιάκα αριθ. 3 στην πόλη της Έδεσσας, φερόμενης ιδιοκτησίαςΒυρόζη Θεοδώρας και Ζλάτη Ευσταθίου, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του ρεύματος Art Deco στην πόλη της Έδεσσας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια της εν λόγω τεχνοτροπίας που διασώζονται έως σήμερα.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο επί της οδού Υποσμηναγού Γιάκα αριθ. 3 στην πόλη της Έδεσσας.
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης

Αστικά Κτίρια