Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/54286/1278/11-8-2004 - ΦΕΚ 1340/Β/31-8-2004
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του αρχοντικού ιδιοκτησίας Ιωάννη Θλιβερού και Χριστίνας Χαλκιά - Ζάχου στη Δράκεια Πηλίου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το αρχοντικό ιδιοκτησίας Ιωάννη Θλιβερού και Χριστίνας Χαλκιά - Ζάχου, στη Δράκεια Πηλίου, προγενέστερο των τελευταίων εκατόν ετών, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όπως διαμορφώθηκε στίς αρχές του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Επίσης διότι διατηρεί όλα τα αυθεντικά δομικά και δια- κοσμητικά του στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα να διατηρηθούν για τη μελέτη της εξέλιξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή αυτή του Πηλίου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-07-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό ιδιοκτησίας Ιωάννη Θλιβερού και Χριστίνας Χαλκιά - Ζάχου στη Δράκεια Πηλίου.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
Δρακείας
Δράκεια
Αρχοντικά