Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58124/2530/11-11-1993 - ΦΕΚ 863/Β/23-11-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λατομείου Μόριας - Ουτζά Λέσβου και της φυσιογνωμίας του , καθορίζεται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου περιοχής (μέτωπα και λατύπη αρχαίου λατομείου καθώς και αρχαία ημίεργα αρχιτεκτονικά λείψανα) Ζώνη προστασίας Α ως εξής:
ΖΩΝΗ Α΄
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λατομείου Μόριας - Ουτζά (Ν. Λέσβου) η περιοχή, η οποία περικλείεται από τη γραμμή, που ενώνει τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α, όπως έχει σημειωθεί στο χάρτη 1: 5000, που συνοδεύει την απόφαση.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν στις ακόλουθες, ανά ζεύγη, συντενταγμένες:

ΣΗΜΕΙΑ : Χ Ψ

Α: 5870 -12990
Β: 5820 -13170
Γ: 5655 -13345
Δ: 5300 -13075
Ε: 4880 -13380
Ζ: 4850 -13165
Η: 5425 -12720
Θ: 5680 -12790

Στην οριοθετούμενη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λατομείου Μόριας καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:
Απαγορεύεται η δόμηση, η λατόμευση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπεται μόνο η υφισταμένη χρήση γης, η οποία είναι η βοσκή".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα