Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/37418/2224/18-7-2001 - ΦΕΚ 1008/Β/1-8-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου του λόφου "Προφήτη Ηλία Στουπαίων" Καρυστιαίας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος του Προφήτη Ηλία Στουπαίων Ν. Ευβοίας όπου εντοπίσθηκαν ορατά αρχαία οικοδομικά λείψανα και περισυνελέγησαν όστρακα χρονολογούμενα στους αρχαϊκούς έως και τους κλασικούς χρόνους.
Ο αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3.... 11, 12 και 1, η οποία αντιστοιχεί στις συντεταγμένες:...

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/NH ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

1 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12683.5 -18363,9 1 - 2 227,96
2 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12486,5 -18478,6 2 - 3 196,42-
3 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12290,1 -18481,1 3 - 4 176,26
4 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12114,7 -18498,5 4 - 5 53,62
5 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12092,7 -18547,4 5 - 6 43,18
6 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12116,7 -18583,3 6 - 7 124,36
7 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12229,3 -18636,1 7 - 8 164,80
8 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12321,5 -18772,7 8 - 9 88,11
9 6541.1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12399,8 -18813,1 9 - 10 294,79
10 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12684,0 -18734,8 10 - 11 54,06
11 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12716,9 -18691,9 11 - 12 220,80
12 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12731,8 -18471,6 12 - 1 118,03
1 6541,1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ -12683,5 -18363,9ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος λόφου «Προφήτη Ηλία Στουπαίων» Καρυστίας (αρχαία οικοδομικά λείψανα)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Στουππαίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα