Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ30/80157/1846 π.ε./26-1-1982 - ΦΕΚ 70/Β/19-2-1982
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγ. Μαρίνας στο Βέλο Κορινθίας ως μνημείου που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στο Βέλο Κορινθίας ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, δεδομένου ότι κτισμένος στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα από τον αρχιτέκτονα Ε. Τσίλλερ, αποτελεί εξαίρεση ανάμεσα στα εκκλησιαστικά του έργα, σαν λιγότερο επηρεασμένος από δυτικά στοιχεία αρχιτεκτονικής. Ο ναός τυπολογικά ανήκει στην κατηγορία των οκταγωνικών, αλλά με προεξέχουσα την εγκάρσια καμάρα του σταυρού, ώστε να τονίζεται ο σταυρικός τύπος του. Στα ανατολικά προβάλλουν τρεις τρίπλευρες αψίδες με ιδιαίτερα ψηλές αναλογίες. Εσωτερικά ο ναός σώζει τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του περασμένου αιώνα."

Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Βέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι