Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3007/262/17-12-2004 - ΦΕΚ 328/Β/11-2-2004
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας νομού Λασιθίου, ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος, τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας, στον κόλπο του Μιραμπέλλου, για λόγους προστασίας των πρωτομινωικών καταλοίπων και λοιπών αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμμένο φύλλο Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 (αρ.9635/8), με την γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α - Β - Γ - Δ - ακτογραμμή - Α. Στα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση πίνακα.
Το σύνολο των εργασιών εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του όρμου της Παχειάς Άμμου, υπόκεινται στον κατά Νόμο έλεγχο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολγικός χώρος σε τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Παχύαμμος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου

Φυσικοί Χώροι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής