Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4692 π.ε./11009/3-2-1998 - ΦΕΚ 261/Β/18-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Σκάλας Βαρδέτου και των (2) δύο Πέτρινων Γεφυριών μεταξύ των χωριών Καπέσοβο και Βραδέτο στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, τη σκάλα Βραδέτου και τα δύο (2) πέτρινα γεφύρια μεταξύ των χωριών Καπέσοβο και Βραδέτο στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων, διότι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και μαρτυρίες του τρόπου επιβίωσης και επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής της εποχής εκείνης και είναι σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής."

ΚΝ 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/50
Ν 2039
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δύο πέτρινα γεφύρια μεταξύ Καπεσόβου και Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Καπεσόβου

Γέφυρες
Δύο πέτρινα γεφύρια μεταξύ Καπεσόβου και Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Βραδέτου

Γέφυρες
Σκάλα Βραδέτου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Βραδέτου

Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια