Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/ΚΗΡ/48980/1641/10-10-1997 - ΦΕΚ 948/Β/22-10-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αιανής Κοζάνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής, δήμου Αιανής, Ν. Κοζάνης, που ευρίσκεται βόρεια του οικισμού και διατηρεί τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον ανατολικό τοίχο του ιερού (Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Πλατυτέρα, Μελισμός, Ιεράρχες).
Ο ναός έχει υποστεί μετασκευές και επισκευές στα νεώτερα χρόνια (δεκαετία 1970)."

Ν. 5351 / 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι