Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ11/29216/1393/27-3-2007 - ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/19-4-2007
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη και οριοθέτηση α) του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Γεραιστού στην περιοχή Καστρί Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας και β) του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Ελληνικό Πλατανιστού Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε και οριοθετούμε, για την αποτελεσματικότερη προστασία τους, ως αρχαιολογικούς χώρους,
α) το χώρο της πόλης της αρχαίας πόλης Γεραιστού, στην περιοχή Καστρί Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, όπου διατηρούνται σημαντικές αρχαιότητες, όπως αρχαία οικοδομήματα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους μεσαιωνικούς χρόνους και β) τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Ελληνικό Πλατανιστού Δήμου Καρύστου, όπου διατηρείται, σε μεγάλη έκταση και ύψος, αρχαίο κτίριο δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και άλλες αρχαιότητες.

Α) Η περιοχή του κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Γεραιστού οριοθετείται στα συνημμένα αποσπάσματα φύλλου χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 6553/1 και 6553/3 σε κλίμακα 1:5.000 και ορίζεται από τα παρακάτω σημεία: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ακτογραμμή και 1, τα οποία αντιστοιχούν στους επίσης συνημμένους δύο πίνακες συντεταγμένων.

Β) Η περιοχή του κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου στη θέση Ελληνικό Πλατανιστού Δήμου Καρύστου οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 6543/7 σε κλίμακα 1:5.000 και ορίζεται από τα παρακάτω σημεία: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 και 1, τα οποία αντιστοιχούν στους επίσης τρεις συνημμένους πίνακες συντεταγμένων.


ΚΗΡΥΞΗ ? ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΡΑΙΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ Χ Ψ
(ΕΓΣΑ87) (ΕΓΣΑ87) (HATT) (HATT)

α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
[m]

1 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546160.7 4201885.1 1 - 2 158.44 5197.7 -31623.5 Θάλασσα
2 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546007.9 4201926.8 2 - 3 117.80 5045.0 -31581.0
3 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545918.9 4202004.0 3 - 4 73.78 4956.4 -31503.3
4 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545859.0 4202047.1 4 - 5 149.46 4896.7 -31459.9
5 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545709.7 4202054.5 5 - 6 156.10 4747.4 -31451.8
6 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545561.7 4202104.1 6 - 7 201.32 4599.6 -31401.4
7 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545513.3 4202299.5 7 - 8 44.41 4552.1 -31205.7
8 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545525.0 4202342.3 8 - 9 178.58 4564.0 -31162.9
9 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545701.2 4202313.7 9 - 10 112.57 4740.2 -31192.4
10 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545801.5 4202364.8 10 - 11 101.08 4840.8 -31141.8
11 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545902.6 4202367.2 11 - 12 99.20 4941.9 -31139.9
12 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 545973.9 4202436.2 12 - 13 112.91 5013.6 -31071.3
13 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546070.7 4202494.4 13 - 14 51.80 5110.7 -31013.6
14 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546089.4 4202542.6 14 - 15 243.31 5129.7 -30965.4
15 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546332.7 4202542.7 15 - 16 199.05 5373.1 -30966.6
16 6553.3 ΓΑΥΡΙΟΝ 546332.9 4202741.7 16 - 17 51.69 5374.3 -30767.5
17 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546304.6 4202785.0 17 - 18 267.70 5346.2 -30724.1
18 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546215.9 4203037.6 18 - 19 117.14 5258.8 -30471.0
19 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546132.3 4203119.5 19 - 20 157.80 5175.5 -30388.6
20 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546052.7 4203255.8 20 - 21 314.72 5096.6 -30251.9
21 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545812.1 4203458.7 21 - 22 200.01 4857.0 -30047.7
22 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545736.8 4203644.0 22 - 23 159.59 4782.6 -29862.0
23 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545724.5 4203803.1 23 - 24 207.56 4771.1 -29702.8
24 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545618.8 4203981.8 24 - 25 255.22 4666.3 -29523.6
25 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545564.1 4204231.1 25 - 26 748.39 4612.9 -29274.0
26 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545339.9 4204945.1 26 - 27 149.14 4392.3 -28558.8
27 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545450.1 4205045.5 27 - 28 391.63 4503.1 -28458.9
28 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545828.8 4205145.3 28 - 29 139.30 4882.5 -28361.1
29 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 545910.0 4205258.5 29 - 30 416.35 4964.3 -28248.3
30 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546250.0 4205498.8 30 - 31 242.03 5305.7 -28009.7
31 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546492.0 4205496.1 31 - 32 201.84 5547.8 -28013.7
32 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546683.9 4205433.6 32 - 33 85.44 5739.5 -28077.1
33 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546735.4 4205501.8 33 - 34 170.13 5791.4 -28009.2
34 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546905.6 4205501.7 34 - 35 54.75 5961.6 -28010.2
35 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546949.1 4205468.5 35 - 36 60.84 6005.0 -28043.6
36 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 546997.3 4205505.7 36 - 37 36.15 6053.4 -28006.7
37 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547033.3 4205502.3 37 - 38 138.21 6089.4 -28010.2
38 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547044.5 4205364.6 38 - 39 80.00 6099.9 -28148.0
39 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547067.3 4205287.9 39 - 40 114.62 6122.3 -28224.8
40 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547138.7 4205377.6 40 - 41 177.18 6194.2 -28135.5
41 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547277.6 4205267.5 41 - 42 90.78 6332.5 -28246.3
42 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547366.9 4205251.4 42 - 43 61.90 6421.8 -28262.8
43 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547367.1 4205313.3 43 - 44 197.26 6422.3 -28200.9
44 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547298.2 4205498.2 44 - 45 162.11 6354.4 -28015.7
45 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547431.9 4205406.6 45 - 46 68.21 6487.7 -28108.0
46 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547439.1 4205474.4 46 - 47 65.64 6495.2 -28040.2
47 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547492.8 4205512.2 47 - 48 51.62 6549.1 -28002.7
48 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547544.2 4205507.5 48 - 49 89.24 6600.5 -28007.7
49 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547626.2 4205472.4 49 - 50 136.54 6682.4 -28043.2
50 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547687.7 4205350.5 50 - 51 134.48 6743.3 -28165.4
51 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547821.9 4205341.7 51 - 52 150.45 6877.5 -28174.9
52 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 547919.2 4205456.5 52 - 53 91.05 6975.4 -28060.6
53 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548001.6 4205417.9 53 - 54 77.99 7057.7 -28099.6
54 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548079.5 4205422.8 54 - 55 31.38 7135.6 -28095.1
55 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548095.3 4205449.9 55 - 56 78.80 7151.6 -28068.1
56 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548168.7 4205421.3 56 - 57 484.52 7224.9 -28097.1
57 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548525.7 4205093.7 57 - 58 174.03 7580.3 -28426.5
58 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548614.4 4204943.9 58 - 59 156.48 7668.2 -28576.7
59 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548769.6 4204924.2 59 - 60 192.48 7823.4 -28597.2
60 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548760.2 4204732.0 60 - 61 134.35 7812.9 -28789.4
61 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548880.7 4204672.7 61 - 62 165.02 7933.2 -28849.3
62 6553.1 ΓΑΥΡΙΟΝ 548919.1 4204512.2 7970.7 -29010.0 Θάλασσα

ΚΗΡΥΞΗ ? ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Χ Ψ Χ Ψ
(ΕΓΣΑ87) (ΕΓΣΑ87) (HATT) (HATT)
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
[m]

1 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545477,1 4205797,8 1 - 2 166,64 4534,0 -27706,6
2 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545439,1 4205960,0 2 - 3 137,53 4496,8 -27544,1
3 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545316,7 4206022,8 3 - 4 112,12 4374,7 -27480,7
4 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545278,4 4206128,2 4 - 5 56,90 4336,9 -27375,1
5 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545276,7 4206185,0 5 - 6 206,38 4335,5 -27318,2
6 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545440,0 4206311,2 6 - 7 161,52 4499,5 -27192,8
7 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545592,7 4206258,6 7 - 8 257,69 4652,0 -27246,2
8 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545847,1 4206299,6 8 - 9 78,16 4906,7 -27206,5
9 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545864,3 4206375,8 9 - 10 60,57 4924,2 -27130,3
10 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545920,4 4206398,5 10 - 11 93,55 4980,5 -27107,9
11 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545843,0 4206451,0 11 - 12 36,60 4903,3 -27055,0
12 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545857,8 4206484,4 12 - 13 27,46 4918,3 -27021,6
13 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545839,3 4206504,8 13 - 14 35,38 4899,9 -27001,2
14 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545861,6 4206532,3 14 - 15 155,04 4922,3 -26973,8
15 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545733,7 4206619,9 15 - 16 103,87 4794,8 -26885,5
16 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545632,1 4206598,1 16 - 17 163,92 4693,1 -26906,8
17 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545491,0 4206514,7 17 - 18 234,36 4551,5 -26989,5
18 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545287,8 4206631,4 18 - 19 255,64 4348,8 -26871,7
19 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545501,4 4206771,9 19 - 20 73,22 4563,2 -26732,3
20 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545429,5 4206786,0 20 - 21 126,84 4491,4 -26717,8
21 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545446,9 4206911,6 21 - 22 230,98 4509,4 -26592,2
22 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545676,7 4206888,7 22 - 23 210,27 4739,2 -26616,3
23 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545786,6 4207068,0 23 - 24 79,74 4850,0 -26437,5
24 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545773,8 4207146,7 24 - 25 102,15 4837,6 -26358,7
25 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545680,4 4207188,1 25 - 26 317,01 4744,4 -26316,8
26 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545527,8 4207466,0 26 - 27 68,41 4593,1 -26038,1
27 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545553,5 4207529,4 27 - 28 88,79 4619,1 -25974,8
28 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545629,9 4207574,5 28 - 29 110,24 4695,8 -25930,0
29 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545645,5 4207683,7 29 - 30 262,46 4711,9 -25820,9
30 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545495,0 4207898,7 30 - 31 312,80 4562,5 -25605,0
31 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545654,3 4208168,0 31 - 32 192,71 4723,2 -25336,5
32 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545806,8 4208050,1 32 - 33 46,44 4875,1 -25455,2
33 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545845,5 4208075,6 33 - 34 80,66 4914,0 -25429,8
34 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545911,1 4208028,6 34 - 35 52,21 4979,3 -25477,2
35 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545949,3 4208064,2 35 - 36 66,99 5017,7 -25441,8
36 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546014,5 4208049,0 36 - 37 91,99 5082,9 -25457,3
37 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546077,6 4208116,0 37 - 38 141,68 5146,3 -25390,6
38 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546126,9 4207983,2 38 - 39 95,47 5195,0 -25523,7
39 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546222,1 4207976,1 39 - 40 58,21 5290,2 -25531,3
40 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546260,1 4207932,0 40 - 41 123,28 5328,0 -25575,6
41 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546347,0 4208019,5 41 - 42 165,36 5415,3 -25488,5
42 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546383,6 4207858,2 42 - 43 120,65 5451,1 -25650,0
43 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546472,4 4207939,8 43 - 44 60,01 5540,4 -25568,8
44 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546527,3 4207915,6 44 - 45 64,49 5595,2 -25593,3
45 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546571,5 4207962,6 45 - 46 155,67 5639,6 -25546,5
46 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546689,4 4207861,0 46 - 47 136,90 5767,1 -25648,7
47 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546791,6 4207952,1 47 - 48 198,92 5859,8 -25558,1
48 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546960,0 4207846,2 48 - 49 163,31 6027,7 -25664,9
49 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546977,6 4207683,8 49 - 50 135,21 6044,5 -25827,4
50 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546919,9 4207561,6 50 - 51 316,26 5986,1 -25949,4
51 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547205,9 4207426,8 51 - 52 21,11 6271,6 -26085,7
52 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547203,0 4207405,9 52 - 53 258,01 6268,6 -26106,6
53 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547429,8 4207282,7 53 - 54 165,58 6494,8 -26230,9
54 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547365,7 4207130,1 54 - 55 265,49 6429,9 -26383,3
55 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547345,3 4206865,4 55 - 56 125,79 6408,2 -26648,0
56 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547427,5 4206770,1 56 - 57 223,34 6489,9 -26743,7
57 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547641,9 4206707,7 57 - 58 211,83 6704,1 -26807,2
58 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547759,2 4206531,3 58 - 59 46,91 6820,6 -26984,2
59 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547733,1 4206492,4 59 - 60 38,76 6794,2 -27023,0
60 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547750,1 4206457,6 60 - 61 104,40 6811,1 -27057,9
61 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547713,7 4206359,8 61 - 62 113,65 6774,2 -27155,6
62 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547637,8 4206275,2 62 - 63 84,87 6697,8 -27239,8
63 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547566,2 4206229,6 63 - 64 150,69 6626,0 -27285,1
64 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547419,6 4206264,3 64 - 65 118,20 6479,5 -27249,6
65 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547313,8 4206211,6 65 - 66 135,25 6373,4 -27301,8
66 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547183,8 4206174,2 66 - 67 144,14 6243,2 -27338,6
67 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 547104,7 4206053,7 67 - 68 161,97 6163,4 -27458,7
68 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546960,0 4205980,9 68 - 69 71,67 6018,3 -27530,8
69 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546888,3 4205980,6 69 - 70 43,46 5946,6 -27530,8
70 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546871,0 4205940,7 70 - 71 53,07 5929,1 -27570,6
71 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546823,7 4205916,6 71 - 72 183,13 5881,7 -27594,5
72 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546641,0 4205905,4 72 - 73 105,79 5698,8 -27604,8
73 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546570,1 4205826,8 73 - 74 86,73 5627,5 -27683,0
74 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546506,0 4205885,3 74 - 75 92,62 5563,7 -27624,2
75 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546460,0 4205804,9 75 - 76 121,90 5517,3 -27704,4
76 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546340,6 4205780,5 76 - 77 82,25 5397,7 -27728,2
77 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546264,5 4205749,3 77 - 78 82,88 5321,4 -27759,0
78 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546251,4 4205667,5 78 - 79 91,81 5307,9 -27840,8
79 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546173,9 4205618,3 79 - 80 74,83 5230,1 -27889,6
80 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 546136,2 4205683,0 80 - 81 213,04 5192,8 -27824,7
81 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545954,0 4205793,3 81 - 1 476,89 5011,0 -27713,5
1 6543,7 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 545477,1 4205797,8 4534,0 -27706,6
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 26-07-2011
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Ελληνικό Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Πλατανιστού
Πλατανιστός
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο κτήμα κληρονόμων Β. Παπαγεωργίου ή Παπαμαστρογιάννη στο Καστρί Πλατανιστού
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Πλατανιστού
Πλατανιστός
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος της αρχαίας Γεραιστού στην περιοχή Καστρί Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Πλατανιστού
Καστρί
Αρχαιολογικές Θέσεις