Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 7-8-1930 - ΦΕΚ 286/Α/18-8-1930
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως διατηρητέων Βυζαντινών μνημείων και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εν τη περιοχή του Νομού Κοζάνης.
Κείμενο
"Κηρύσσονται προέχοντα διατηρητέα Βυζαντινά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι τα εξής εν τη περιοχή του Νομού Κοζάνης.
1) "Κάστρον" ΝΔ του Βελβενδού
2) "Παληόκαστρο" Γρατσίνου Δ. του Βελβενδού
3) "Μακρυρράχη" ή "Ράχη μεγάλη" ΒΑ της Καλλιανής*
4) "Κάστρον ΒΔ του Κτενίου
5) "Κάστρο Καισαριάς" ΝΔ της Καισαριάς και ΝΑ του χωρίου Εκμεκοσίσκιοϊ
6) "Βασιλορράχη" του Γρατσίνου ΒΔ του Βελβενδού
7) Προφήτης Ηλίας ΒΔ της άνω κώμης."

Ν. 2447, άρθρα 14 και 15
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Βασιλορράχη" Γρατσίνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Τσοτυλίου
Τσοτύλιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
"Κάστρο Καισαριάς" (Παληόκαστρο)
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ
Καισάρειας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
"Παληόκαστρο" Γρατσίνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Βελβεντού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Βελβεντού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Βελβεντού
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Βελβεντού

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κάστρο στο Κτένιον Κερασέας
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Κτένιον

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια