Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/9878/545/19-3-1985 - ΦΕΚ 221/Β/24-4-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Δημοτικού Σχολείου (με τον περιβάλλοντα χώρο του) Καταφυγίου Ν. Κοζάνης, ιδιοκτησίας της Κοινότητας Καταφυγίου Ν. Κοζάνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το Δημοτικό Σχολείο ιδιοκτησίας Κοινότητας Καταφυγίου Ν. Κοζάνης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του. Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίριο που στεγάζεται με τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη.
Οι όψεις του διέπονται από απόλυτη συμμετρία, ως προς το κατακόρυφο άξονα που εκφράζει και τη λειτουργία του κτίσματος.
Κτίστηκε από εισφορές των ιδίων των κατοίκων το 19ο αιώνα και κάλυπτε τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου και αποτέλεσε ένα πραγματικό πνευματικό κέντρο. Στην κύρια όψη η είσοδος είναι σε εσοχή και η σκέπη στηρίζεται σε δύο κίονες. Η σκάλα είναι μαρμάρινη και έχει χαμηλό κτιστό στηθαίο. Το Σχολείο διέθετε σπάνια βιβλιοθήκη με έργα Ελλήνων συγγραφέων σε εκδόσεις της Λειψίας.
Δίδαξαν σ' αυτό δάσκαλοι όπως ο Γαζής, ο Μπίρδης κ.α. ενώ πολλές προσωπικότητες της Επιστήμης και της Εκκλησίας απεφοίτησαν από τις τάξεις του. Στις αίθουσές του, στις αρχές του Νοέμβρη του 1943, έγινε η πρώτη Παμακεδονική συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ, που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος της νεολαίας κατά της Γερμανικής Κατοχής."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δημοτικό Σχολείο Καταφυγίου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Καταφυγίου
Καταφύγιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας