Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/52707/2157/31-12-1986 - ΦΕΚ 74/Β/5-2-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων των προϊστορικών οικισμών περιοχής Σαριγκιόλ Ν. Κοζάνης.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τους προϊστορικούς οικισμούς που έχουν εντοπισθεί και σώζονται στις παρακάτω αναφερόμενες Τούμπες περιοχής Σαριγκιόλ Ν. Κοζάνης, με όρια, όπως αυτά καθορίζονται με συνεχή μαύρη γραμμή στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφασή μας:
1. Τούμπα Μαυροδενδρίου
2. Τούμπα Ποντοκώμης
3. Τούμπα Δρεπάνου
4. Τούμπα Ακρινής
5. Μικρό Νησί Ακρινής
6. Τούμπα Χάμπουλα Ακρινής
7. Τούμπα Κιρεμίτ Ακρινής
8. Μεγάλο Νησί Γαλάνης
9. Μεγάλη Τούμπα Αγ. Δημητρίου - Κοιλάδας
10. Μικρή Τούμπα Αγ. Δημητρίου
11. Τούμπα Ξεροπήγαδο Κοιλάδας
12. Τούμπα Τετραλόφου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στην Κοιλάδα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλο Νησί (Γαλάνης) Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου
Γαλάνιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μικρή Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός "Μικρό Νησί" Ακρινής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Κιρεμίτ Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Μαυροδενδρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Ποντοκώμης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Τετραλόφου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Χάμπουλα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα