Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/71234/5607/12-12-2003 - ΦΕΚ 1927/Β/24-12-2003
Τίτλος ΦΕΚ Ι. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Δροσιάς, Ν. Αχαΐας ως νεώτερου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στο δημοτικό διαμέρισμα Δροσιάς, Δήμου Τριταίας, Ν. Αχαΐας,ως νεώτερο μνημείο,διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα για την περιοχή.
Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτη βασιλική με τρεις ημικυκλικές αψίδες. Στο νότιο ανώφλι υπάρχει χαραγμένη η χρονολογία 20.8.1872. Την εποχή αυτή παρατηρείται απομάκρυνση από το λαϊκό χαρακτήρα που επικρατεί στη ναοδομία του 18ου αιώνα και ταυτόχρονα υιοθετούνται νεοκλασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-10-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Ν. Αχαΐας.
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Δροσιάς
Δροσιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί