Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/76007/4802/21-8-2003/21-8-2003 - ΦΕΚ 1302/Β/12-9-2003
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του όρμου Πεζώντα, νήσου Καλύμνου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή του όρμου Πεζώντα, νήσου Καλύμνου, όπως ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αρ. 7747.8, κλίμακας 1:5.000, για λόγους προστασίας των εντοπισμένων στην εν λόγω περιοχή εναλίων αρχαιοτήτων.
Ο θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία Α, Β, ακτογραμμή της νήσου - Α. Οι κορυφές των σημείων ορίζονται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Α Β Χ Ψ
3.512 4.195 29.477 29.055
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-10-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος της περιοχής του όρμου Πεζώντα Δωδεκανήσου.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΕνάλιοι Χώροι