Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46563/3228/20-8-2003 - ΦΕΚ 1276/Β/8-9-2003
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής της νησίδας Σύρνας, Ν. Δωδεκανήσου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα Σύρνα, νομού Δωδεκανήσου, και σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων, όπως ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίμακας 1: 50.000, Γ.Υ.Σ 1972 Ν. Σύρνα, για λόγους προστασίας των εντοπισμένων στην εν λόγω περιοχή εναλίων αρχαιοτήτων.
Ο θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1,2,3.., 34, 35, 36, ακτογραμμή της νήσου - 1, όπως καθορίζονται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.
Για λόγους ασφάλειας της χώρας μας καθώς και για άλλους λόγους δε δημοσιοποιούνται χάρτες και πίνακες συντεταγμένων
περιοχών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-10-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος της περιοχής της νησίδας Σύρνας, Ν. Δωδεκανήσου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ


Σύρνα(νησίς)
Ενάλιοι Χώροι