Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 24402/3-12-1971 - ΦΕΚ 995/Β/13-12-1971
Τίτλος ΦΕΚ Περί αποχαρακτηρισμού μύλων εποχής Τουρκοκρατίας εν Ρόδω.
Κείμενο
''Εγκρίνομεν την άρσιν της κηρύξεως των δύο μύλων εποχής Τουρκοκρατίας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και την απαλλαγήν αυτών πάσης δεσμεύσεως, ανακαλούμενης της υπ. αριθμ. 64/14.11.1971 πράξεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθ' ό μέροςαφορά αυτή τον χαρακτηρισμόν των ως άνω μύλων ως διατηρητέων μνημείων.''
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Η απόφαση 15794/19-12-1961 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 «Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων» αναφέρεται σε «φρέαρ μετά τόξου της εποχής της Τουρκοκρατίας το κείμενον εντός του παρά τας οδούς Γρηγορίου Ε' Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη αγρού ιδιοκτησίας Αναστασίας Παπαγεωργίου, ως και το παρ' αυτώ φρέαρ το ευρισκόμενον εντός του κτήματος Μπίλη» και όχι σε μύλους.
Τελευταία Ενημέρωση 12-06-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πηγάδι σε κτήμα στη Ρόδο, ιδ. Μπίλη
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου
Ρόδος
Συστήματα Ύδρευσης
Πηγάδι σε κτήμα στην οδό Γρηγορίου Ε', Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη στη Ρόδο, ιδ. Αναστασίας Παπαγεωργίου
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου
Ρόδος
Συστήματα Ύδρευσης