Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/58111/1333/5-6-1995 - ΦΕΚ 593/Β/7-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Παλιομοναστηριού στη Ζώνη Βοϊου Νομού Κοζάνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε το Παλιομονάστηρο στη Ζώνη της επαρχίας Βοϊου του Ν. Κοζάνης, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 100 μ. γύρω του.
Πρόκειται για απλό μονόχωρο ναό, αφιερωμένο στη Θεοτόκο, κτισμένο με ημιλαξευμένους λίθους και κονίαμα, που χρονολογείται στο 1632. Εσωτερικά ήταν κατάγραφος με τοιχογραφίες του 1661, μέρος των οποίων σώζεται σήμερα μόνον στους τοίχους του Ιερού Βήματος. Στο κτιστό τέμπλο υπάρχουν φορητές εικόνες των μέσων του 19ου αι."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλιομονάστηρο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΟΪΟΥ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Ζώνης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι